ตัวอย่างที่ดี!! Airbnb สร้าง Talent directory ช่วยพนักงานที่ถูกปลดหางานใหม่

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  

Airbnb ทำตามที่ประกาศไว้ว่า จะช่วยเหลืออดีตพนักงานราว 1,900 คนที่ถูกปลดจากมาตรการลดต้นทุนของบริษัทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเตรียมสร้าง Talent directory เพื่อช่วยพนักงานที่ถูกปลดหางานใหม่ได้โดยเร็ว

Brian Chesky ซีอีโอ Airbnb  บอกว่า directory ดังกล่าว จะเป็นเว็บไซต์สาธารณะเพื่อให้พนักงานที่ถูกปลดจากพิษโควิด-19 ได้อัพโหลดโปรไฟล์ , เรซูเม่ และตัวอย่างผลงาน เพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทหรือผู้ต้องการจ้างงานได้เห็นศักยภาพ

นอกจาก Talent directory แล้ว ทาง Airbnb ยังวางแผนจะช่วยเหลืออดีตพนักงานของตนในการหางานใหม่ในหลายวิธี อาทิ การยังอนุญาตให้พนักงานทุกคนสามารถเก็บและใช้งาน “คอมพิวเตอร์” ของบริษัทต่อไป เพราะบริษัทมองว่า เป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดในการหางานใหม่ในยุคนี้ , การให้ ‘ฝ่ายจัดหางานของบริษัท’ ที่ตอนนี้ไม่ต้องรับพนักงานใหม่ ให้มาทำหน้าที่พิเศษเพื่อช่วยอดีตพนักงานเหล่านั้นหางานใหม่ให้ได้เร็วที่สุด เป็นต้น

กรณีการเลิกจ้างพนักงานราว 1,900 คนของ Airbnb ได้รับการยกย่องและเสียงชื่นชมจากหลาย ๆ คนว่า เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการหาทางออกในช่วงวิกฤตที่เลวร้ายแบบนี้ เพราะบริษัทยังคงให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กับพนักงานที่ถูกให้ออกอย่างเหมาะสม เช่น

พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชย 14 สัปดาห์ พร้อมกับบวกเพิ่มไปอีก 1 สัปดาห์ ตามระยะเวลาทำงานกับบริษัท , ให้กับพนักงานทุกคนที่โดนให้ออก แม้บางคนจะยังทำงานได้ไม่ครบปีก็ตาม , ให้ประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานในสหรัฐฯ จะยังคงได้รับประกันคุ้มครองสุขภาพต่อเนื่องไปอีก 1 ปีเต็มนับจากวันที่ออกจากงาน ขณะที่พนักงานในประเทศอื่นๆ จะได้รับประกันสุขภาพไปจนถึงสิ้นปี 2020 ฯลฯ

 

ที่มา : campaignasia


  • 14
  •  
  •  
  •  
  •