‘แบงก์ชาติ’ สั่งห้ามเก็บค่าธรรมเนียม-ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ จากสินเชื่อ soft loan ช่วย SMEs

  • 201
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ สั่งห้ามทุกสถาบันการเงินเก็บค่าธรรมเนียม รวมไปถึงดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สำหรับใหม่ (soft loan) วงเงิน 5 แสนล้านบาท ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ส่วนมาตรการเลื่อนชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยออกไป 6 เดือนนั้น สถาบันการเงินไม่สามารถเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวในครั้งเดียวหลังช่วงผ่อนปรน แต่ให้หารือกับลูกหนี้เพื่อหาวิธีการชำระที่ไม่สร้างภาระให้กับลูกหนี้ เช่น การเฉลี่ยจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นไปตามงวดที่เหลือของสัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ แบงก์ชาติให้สถาบันการเงินยื่นรายชื่อลูกหนี้ SMEs ขอ soft loan ตั้งแต่วันที่ 27เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อแบงก์ชาติตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ สถาบันการเงินจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบภายใน 10 วัน โดยคาดว่าจะเร่งโอนเงินให้ลูกหนี้ได้ภายในปลายสัปดาห์หน้า

 

หาก SMEs รายใด ต้องการคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขได้รับความช่วยเหลือในการเลื่อนการจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือนสามารถตรวจสอบเองได้จาก info ด้านล่างนี้

 

 


  • 201
  •  
  •  
  •  
  •