เผยแล้ว!!! AP แบ็คอัพใหญ่ของ SEAC ก่อนรุก Digital Learning เต็มตัว

  • 926
  •  
  •  
  •  
  •  

 

SEAC-AP

เมื่อโลกปรับเปลี่ยนสู่โลก Digital อย่างรวดเร็ว การพัฒนาความรู้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ นั่นจึงทำให้ AP ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย ทุ่มงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ในการสนับสนุนสถาบัน SEAC ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเช่นเดียวกัน ผ่านแอปพลิเคชั่นการเรียนรู้ที่มี 4 ฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่่องง่าย สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ หลักสูตรไหนก็ได้

DIGITAL DISRUPTION

หลายคนรู้จักคำนี้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันหลายธุรกิจกำลังพูดถึง Transformation หรือการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อสอดรับกับโลกดิจิทัล แต่องค์กรจะปรับเปลี่ยนได้ บุคลากรย่อมต้องมีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ ซึ่งการอบรมในรูปแบบเดิม นอกจากจะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลในการจัดอบรมบุคลากร ยังอาจไร้ประโยชน์เพราะหลายคนอาจไม่ว่างมาอบรม หรือเมื่อผ่านการอบรมไปไม่นานก็ลืม

AP - SEAC

นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ SEAC กลายเป็นสถาบันที่พร้อมมอบความรู้เรื่องของดิจิทัลเพื่อให้นำไปปรับใช้ในการทำงาน ผ่านหลักสูตรอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาอีกมากที่ SEAC เรียนรู้ เพราะการบังคับให้พนักงานมาเสริมความรู้มักจะมีปัญหาเรื่องของเวลาและสถานที่ รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆ รวมไปถึงความเชื่อมั่นในการเป็นสถาบันการเรียนรู้

 

AP เบื้องหลังความสำเร็จของ SEAC

ชื่อเสียงของ SEAC เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมๆ กับการที่ดิจิทัลเริ่มเข้ามาปรับเปลี่ยนธุรกิจองค์กรหลายแห่งมากขึ้น จนหลายองค์กรที่ผ่านการอบรมและเรียนรู้จนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การ Transformation แน่นอนว่าหลายคนเริ่มรู้แล้วว่า SEAC เดิมก็คือ APMGroup สถาบันในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเทคโนโลยี

และหลายคนก็สงสัยถึงการเปลี่ยนแปลงจนมาสู่การเป็น SEAC ในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เชื่อกันว่ามีผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงจาก APMGroup มาสู่ SEAC และแล้วก็ถูกเฉลยออกมาแล้วว่า AP ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย

อนุพงษ์ อัศวโภคิน
อนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

โดย คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า ภายใต้แนวคิด AP World, A Vision for Quality of Life ที่เน้นคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า และหนึ่งในความท้าทาย คือ การพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถเพื่อให้ก้าวทันการ Disruption เราจึงขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ด้วยเงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาทใน SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

 

เปิดตัวแอปฯ ใหม่พร้อม 4 ฟีเจอร์

ด้าน คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC อธิบายว่า SEAC หรือ Southeast Asia Center ในฐานะหนึ่งในสามธุรกิจใหม่ของ AP ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการสร้าง Lifelong Learning Ecosystem โดยเฉพาะการรู้จักและเข้าใจในวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ (Learn) กล้าลบความรู้เดิมๆ ทิ้งไป (Unlearn) และเรียนรู้ในสิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) ตลอดเวลา

อริญญา เถลิงศรี
อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC

โดย SEAC ได้เปิดตัวแอปฯ ‘YourNextU’ แอปฯ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ 4Line Learning ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย SEAC ผ่าน 4 ฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปฯ ประกอบด้วย วิธีการเรียนรู้แบบ Online ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ การเรียนรูปแบบจะช่วยให้สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยจะเป็นการสอนแบบวนลูป กรณีที่ต้องการทบทวนเพื่อความเข้าใจก็สามารถทำได้

วิธีการเรียนรู้แบบ Inline ที่เน้นการเข้าคลาสเรียนเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยคำนึงถึงระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสม ซึ่งในอนาคตจะมีการแจ้งรีพอร์ตการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่ดูแลรับทราบจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้อีกด้วย วิธีการเรียนรู้แบบ Beeline ที่เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ ผู้นำทางความคิด หรือกิจกรรมพิเศษในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้แต่ละครั้งSEAC - AP

และ วิธีการเรียนรู้แบบ Frontline ที่เป็นคลังการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ และดาวน์โหลดออกมาเป็นคัมภีร์พิชิตความสำเร็จ การเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวเปรียบเสมือนระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่เราตั้งใจสร้างสรรค์และออกแบบมาให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบการใช้ชีวิตและสไตล์การเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 

เป้าหมายการเรียนรู้จาก SEAC

สำหรับ SEAC ถือเป็น 1 ใน 6 จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของ AP ซึ่งประเด็นเรื่องการศึกษาถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กระแส Digital Disruption ทำให้ความรู้ ความสามารถของคนล้าสมัยลง AP มองเห็นโอกาสและความสำคัญของการรีสกิล (Re-skill) เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

SEAC Lobby

โดยการเรียนรู้ของ SEAC จะเข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับโลก (World-Class Education) และทำลายข้อจำกัดทางด้านภาษาและราคาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับองค์กรและให้กับสังคมควบคู่กันไปในระยะยาว

นอกจากนี้ คุณอนุพงษ์ยังสร้างความมั่นใจด้วยการย้ำว่า SEAC ยังคงเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ โดยมีแผนพัฒนาขยายธุรกิจไปในระดับอาเซียนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของคนในภูมิภาค โดยคาดว่า SEAC จะสามารถสร้างรายได้ใน 3 ปีแตะที่ระดับ 3,000 ล้านบาท


  • 926
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา