จาก “เซ็นทรัลชิดลม” สู่ “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” การเติมเต็มและส่งต่อมรดกทรงคุณค่า จากรุ่นสู่รุ่น

  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  

หลายคนอาจจะมองภาพว่า “มรดก” คือเป็นเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติมีค่าที่บรรพบุรุษนั้นเก็บมอบไว้ให้ลูกหลาน บางครอบครัวใช้ไวน์เป็นมรดกตกทอดกันในบ้าน บางครอบครัวใช้รถโบราณ หรือรถวินเทจ เป็นมรดกที่รุ่นปู่ รุ่นพ่อ ดูแลรักษาไว้อย่างดีที่สุด เพื่อใช้เป็นตัวแทนสื่อถึงความผูกพันของคนต่างรุ่น ที่ต้องการปลูกฝังความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในชีวิต

แต่ความจริงแล้วคำว่า “มรดก” ครอบคลุมมากกว่านั้น มันยังหมายถึง คำสั่งสอน คุณงามความดี ความผูกพัน ที่สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย และเรื่องของการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ก็เช่นกัน

Central-1

และอีกแบรนด์คุณภาพหนึ่ง ที่มีประวัติสืบคู่มากับคนไทยอย่างยาวนาน “เซ็นทรัล” ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการค้าปลีกในประเทศไทยแรกๆ ได้พัฒนาและสร้าง Brand อย่างมีนัยยะสำคัญมาโดยตลอด เป็นเสมือนเครื่องสะท้อนการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนไทยในหลายยุคสมัย ซึ่งในปีนี้ทาง “เซ็นทรัล” ได้ใช้ Key Message ที่น่าสนใจว่า ว่า มรดกทรงคุณค่า คือ การดำรงรักษาความสุข ความผูกพัน จากรุ่น…สู่รุ่น เป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคว่า นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ได้รับตกทอดกันมาแล้ว “ความสุข” และ “ความผูกพัน” ยังนับเป็นมรดกสามารถส่งต่อให้กับได้จากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ “เซ็นทรัล” ในฐานะที่เป็นแบรนด์ค้าปลีกยักษ์เก่าแก่ของไทย ก็ได้ทำหน้าที่ในการส่งผ่าน “ความสุข” และ “ความผูกพัน” ให้กับครอบครัวคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ห้างเซ็นทรัลชิดลม” ซึ่งมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย เป็นเสมือนแหล่งรวมทุกความต้องการของคนในบ้านได้อย่างดี บวกกับบริการที่เอาใจใส่และดูแลดุจคนในครอบครัว จึงทำให้เป็นสถานที่ที่สร้างความรักและความผูกพันของคนในบ้านได้

นอกจากนี้ ยังเติมเต็มด้วย “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี” ที่เน้นสินค้าแบรนด์คุณภาพระดับโลก เป็นการเติมเต็มความต้องการให้กับผู้บริโภคอีกระดับหนึ่ง หรือเรียกง่ายๆ ว่าทั้งสองห้างนั้นได้เสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันนั่นเอง

และไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรในแบบห้างเซ็นทรัลชิดลม หรือในแบบที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี แต่ทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนภาพคำว่า “มรดก” แห่งความสุขและความผูกพัน เป็นวัฒนธรรมแห่งความสุขจากรุ่นสู่รุ่น และนับได้ว่าเป็นการสร้าง communication ที่ลึกซึ้งของแบรนด์ที่น่าสนใจไม่น้อย และหากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของรากเหง้าแห่งความสุข ยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/centralembassy หรือที่ www.centralembassy.com


  • 52
  •  
  •  
  •  
  •