กรุงไทย กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจจาก The Asian Banker Leadership Achievement Award for Best Managed Bank และ Best CEO Response to COVID-19 in Thailand

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรุงไทย กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจจาก The Asian Banker Leadership Achievement Award for Best Managed Bank และ Best CEO Response to COVID-19 in Thailand
.
รางวัลที่การันตีความมุ่งมั่นและความสำเร็จที่ทางกรุงไทยได้ทำเพื่อคนไทย  แม้ในยามวิกฤต ก็เคียงข้างช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการเยียวยา ต่อลมหายใจให้คนไทยพ้นวิกฤต และลุกขึ้นสู้ด้วยวิถีทางใหม่ของ The Next Normal
.
#Krungthai #กรุงไทย


  •  
  •  
  •  
  •  
  •