“Marketing Oops! Summit 2020” งานประชุม MarTech ครั้งใหญ่แห่งปี พานักการตลาดก้าวสู่อีกขั้นของการใช้เทคโนโลยีการตลาด และการสร้างประสบการณ์ลูกค้า

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

“Marketing Oops!” เว็บไซต์ธุรกิจและการตลาด จัด “Marketing Oops! Summit 2020” งานประชุม MarTech ครั้งใหญ่แห่งปี ภายใต้ธีม Customer Experience & Marketing Technology ที่จะพานักธุรกิจ นักการตลาด และนักโฆษณาก้าวไปอีกขั้นของการใช้เทคโนโลยีกับการตลาด และการสร้างประสบการณ์ลูกค้า เพราะเล็งเห็นว่าทุกวันนี้ “Technology” และ “Data” เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ การตลาด และการสื่อสารในทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมการเงิน, อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค, อสังหาริมทรัพย์, โทรคมนาคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักธุรกิจ นักการตลาด และนักโฆษณาต้องทรานส์ฟอร์ม

ดังนั้น เพื่อให้นักธุรกิจ นักการตลาด และนักโฆษณาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น Marketing Oops! จึงได้ริเริ่มจัดงาน “Marketing Oops! Summit 2020” ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับการทำตลาดจาก Traditional Digital Marketing ไปสู่ยุคของการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ที่แบรนด์ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และเป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีกับการตลาด หรือที่เรียกว่า MarTech ที่จะเห็นการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช้มากขึ้น รวมทั้งการเกิดขึ้นของการตลาดรูปแบบใหม่ เช่น Predictive Marketing, Data-driven Marketing, Automation Marketing, Chatbots, Conversational AI Marketing, Personalization

คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Marketing Oops!
คุณพศิน ปิติธนฤทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Marketing Oops!  และ กรรมการผู้จัดการบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด

คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Marketing Oops!  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “Marketing Oops! Summit 2020” ว่า ด้วยเชื่อว่าการตลาดที่ผสานเทคโนโลยี หรือ MarTech จะสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า และผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน และจะช่วยทรานส์ฟอร์มการตลาดแบบเดิมๆ ไปสู่การตลาดรูปแบบใหม่ ที่เทคโนโลยีจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันช่วยให้นักธุรกิจ นักการตลาด และนักโฆษณา สามารถใช้งบโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิผล และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในยุคที่ “Digital Marketing” กำลังเข้าสู่ยุค “Marketing Tech” ที่นับจากนี้จะกลายเป็น New Normal ของการทำธุรกิจ การตลาด และการสื่อสารยุคใหม่

ภายในงานประชุม “Marketing Oops! Summit 2020” ได้รับเกียรติจาก Speaker ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ และต่างประเทศกว่า 30 คน ทั้งจากแบรนด์ และองค์กรชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้าน MarTech และ Customer Experience มาร่วมแชร์องค์ความรู้ ไอเดีย ประสบการณ์ พร้อมด้วย Case Study โดยมีผู้บริหารระดับสูง นักการตลาด และนักโฆษณามากกว่า 2,000 คนให้ความสนใจร่วมงานครั้งนี้ ทั้ง 2 เวทีใหญ่ “MarTech Stage” และ “CX Stage” ซึ่งหาฟังไม่ได้จากเวทีใด เพราะเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยี AI, Machine Learning, Customer Experience (CX), Predictive Marketing, Data-driven Marketing, Automation Marketing, Chatbots, Personalization, Conversational AI Marketing, Media Intelligence, Customer Intelligence และอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเทคโนโลยี และการตลาด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ การตลาด การสื่อสาร และการให้บริการลูกค้า

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัด Workshop ไว้ถึง 2 ห้อง ที่จะ show case ความอัจฉริยะของ Intelligence Platform และการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของ Data, Customer Experience, Marketing Intelligence

รวมทั้งมีโซน Exhibition ที่รวบรวมเครื่องมืออัจฉริยะหลากหลายแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการทำ Business Intelligence และ Marketing Tech ที่ให้องค์กรเข้าถึงเครื่องมือการทำตลาดผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ KPIs และทิศทางขององค์กร

#MarketingOopsSummit2020


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •