ไม่อยากตกงาน ต้องเพิ่มทักษะดิจิทัล! “Marks and Spencer” ตั้งศูนย์ฝึกพนักงานเป็น “Data Scientists”

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Marks and Spencer (Cr.Bloomberg / Financial Times)
Photo Credit : Bloomberg / FINANCIAL TIMES

หลังจากเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา “Marks and Spencer” หรือ “M&S” หนึ่งในเชนค้าปลีกเก่าแก่ของอังกฤษ ได้ออกมาประกาศว่าปิดสาขาในสหราชอาณาจักร 100 แห่งภายในปี 2022 จากปัจจุบันมี 1,035 สาขา โดยกว่า 300 สาขาจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์อาหาร ขณะที่อีกกว่า 700 สาขา เป็นร้านจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์อาหาร

การปิดสาขาดังกล่าว เป็นแผนกู้วิกฤตจากยอดขาย และผลกำไรตกลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ “อีคอมเมิร์ซ” ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนอังกฤษหันไปซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อค้าปลีก Brick and mortar ที่ยังไม่ปรับตัว

ในครั้งนั้น Sacha Berendji ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Marks and Spencer ถึงกับกล่าวว่า “การปิดสาขาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราจำเป็นต้องทำ เพื่ออนาคตของบริษัท…”

ความเคลื่อนไหวล่าสุด “Marks and Spencer” เดินหน้าปรับองค์กรเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการจัดตั้ง “Data Academy” เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้สามารถเป็น “Data Scientists” หรือ “นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล” ซึ่ง Marks and Spencer ถือเป็นเชนค้าปลีกรายแรกในอังกฤษที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรม “Data Scientists” สำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กร

เพราะมองว่าต่อไป “ธุรกิจค้าปลีก” ต้องมีความเข้าใจในดิจิทัลมากขึ้น และแผนของ “Marks and Spencer” ต้องการสร้างผู้นำที่มีทักษะ ความรู้-ความสามารถด้านดิจิทัล และสร้างบุคลากรด้าน Data Scientists ในองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรมของคนในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างของการดำเนินธุรกิจขององค์กร

“พวกเราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิด วัฒนธรรมองค์กร และสร้างพฤติกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว” Steve Rowe ผู้บริหารระดับสูงของ M&S อธิบายถึงเหตุผลต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตรฝึกอบรม “Data Scientists” จัดทำขึ้นโดย “Decoded” เป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจในกรุงลอนดอนที่เชี่ยวชาญการพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่ง “Marks and Spencer” จะกระตุ้นให้พนักงานลงทะเบียนเรียน ระยะเวลา 18 เดือนในการเรียนรู้ด้าน Machine Learning, การเขียนโปรแกรม และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล โดย “Marks and Spencer” คาดหวังว่าจะมีพนักงานมากกว่า 1,000 คนเข้าฝึกอบรม โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ข้อมูล รับรองโดยสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศอังกฤษ

การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถดังกล่าว เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นว่าคนเราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อจะได้มีทักษะสำหรับในอนาคต และผู้นำในทุกองค์กร ทุกธุรกิจควรตระหนัก และให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้” Kathryn Parsons ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้บริหารระดับสูงของ Decoded สรุปทิ้งท้าย

 

 

Source : FINANCIAL TIMES

Source : Marketing Week

Source : CNN Money


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
WP
อยู่ในแวดวงนิตยสารธุรกิจการตลาดกว่าสิบปี สนุกและชอบติตตามเทรนด์ ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในแพลตฟอร์มดิจิทัล มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การตลาดและดิจิทัลร่วมกันนะคะ