นายกสมาคมนักการตลาดฯคนใหม่ชี้ยุคนี้ ‘แม้จะเป็นยักษ์ก็ล้มได้ ถ้าเผลอ’

  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  

นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคนใหม่ ‘อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์’  เผยว่า การเข้าสู่ยุค Digital Transformation ได้ส่งผลกระทบมากมายและเกิดขึ้นในวงกว้าง รวมถึงภาคธุรกิจเอง ที่ไม่ว่า จะเป็นองค์กรระดับยักษ์หรือใหญ่แค่ไหน หากเผลอ จนตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะล้มได้

สมาคมการตลาด

สาเหตุที่นายกสมาคมการตลาดฯคนใหม่ กล่าวไว้เช่นนั้น ก็เพราะว่า การเข้าสู่โลกดิจิทัล ทำให้ยุคนี้เป็นยุคของ Connectivity ที่องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ต้องมีการเชื่อมโยงกันและไม่สามารถยืนอยู่ได้โดยลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน (Collaboration)

ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้ทิศทางของการตลาดและบทบาทของนักการตลาดเปลี่ยนแปลงไปมาก จากที่เคยมองทุกอย่างแยกส่วนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สินค้า ราคา โปรโมชั่น จุดขาย การสื่อสารทางการตลาด ฯลฯ แต่วันนี้ทุกอย่างต้องถูกรวมศูนย์หลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกัน และต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

โดยทั้งหมดมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และต้องเน้นความสะดวกสบาย เข้าถึงได้โดยง่าย หรือ Convenient โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

นอกจากนี้ การที่โลกไร้พรมแดนและไม่เส้นกั้น โดยเฉพาะออนไลน์และออฟไลน์ เช่นเราเห็นตัวอย่างจากการที่เจ้าพ่อออนไลน์ ‘อเมซอน’ กระโดดมาสู่โลกออฟไลน์ด้วยการเปิดร้านสะดวกที่ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ หรือการที่ google ได้มีส่วนเข้ามาในชีวิตประจำวันภายในบ้านของเรา ผ่าน google home เป็นต้น

ดังนั้น หัวใจของการเป็นนักการตลาด จึงต้องพยายามสร้าง Connectivity และไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นนักการตลาดตามวิชาชีพอีกต่อไป หากแต่เป็นบทบาทของทุกๆ คนในองค์กร ที่ต้องลุกขึ้นมาปรับหรือเปลี่ยนตัวเอง

เพราะ ถ้าไม่เปลี่ยนหรือตามไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ระดับยักษ์แค่ไหน ก็สามารถล้มได้

 “ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็ว และเชื่อมโยงกันหมด การตลาดและนักการตลาดต้องตามให้ทัน ดังนั้นเราจะมายึดติดกับความสำเร็จเดิม ๆ ไม่ได้ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพยายามเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่างเจ้าสัวระดับประเทศคนหนึ่ง ปกติในวันประชุมผู้บริหารประจำปี จะมีคำคมมาให้ แต่ปีนี้มาแปลกไม่มี บอกแค่ว่า ให้ผู้บริหารไปเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ นี่สะท้อนให้เห็นว่า ต้องเรียนรู้และปรับตัว”

marketing

สำหรับ 5 คุณสมบัติของนักการตลาดในโลกปัจจุบันต้องมี

–          Curious ช่างสงสัย ต้องตั้งคำถาม และช่างวิเคราะห์

–          Observant ช่างสังเกต เพราะโลกและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

–          Innovative ต้องมองมุมใหม่ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ

–          Adaptive พร้อมปรับตัว ไม่ยึดติดความสำเร็จเดิม ๆ ไม่หยุดอยู่กับที่

–          Responsive มีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะต่อสังคม เพราะเป็นเทรนด์ที่โลกและผู้บริโภคให้ความสำคัญ

 “เป้าหมายของสมาคมฯคือ ต้องการสร้าง A Leading Marketing Body  สำหรับประเทศไทย ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ ภาครัฐ เพื่อสกัดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการตลาดร่วมกัน และใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไทย เพิ่มการเข้าถึงและกระจายความรู้ต่างๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น และร่วมกันก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการตลาดของไทยอย่างยั่งยืน”

สำหรับ ‘อรรถพล’ นั้น นอกจากจะเป็นนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคนใหม่แล้ว ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) , ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) รวมถึงเป็นคณะกรรมการภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ การส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการ , ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-ลาว ฯลฯ

DSC_1171-1_resize


  • 22
  •  
  •  
  •  
  •