สรุปไฮไลท์ Google for Thailand 2020 กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อฝ่าวิกฤติ

  • 229
  •  
  •  
  •  
  •  

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 สำหรับ Google for Thailand ซึ่งในปีนี้ยังคงชูคอนเซปต์ Leave No Thai Behind การช่วยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกับในโลกดิจิทัล โดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจกับการประกาศโครงการที่จะช่วยให้คนไทยและธุรกิจต่าง ๆ มีส่วนร่วมผลักดันการเติบโตในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและการใช้เทคโนโลยีฝ่าวิกฤติโควิด-19

Saphan Digital (สะพานดิจิทัล)

เป็นไฮไลท์ของปีนี้ โดยก็ Saphan Digital เป็นโครงการในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs กว่า 1.3 ล้านรายที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทาง google ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และพาร์ทเนอร์ธุรกิจทั้งธนาคาร , บริษัทอีคอมเมิร์ซ บริการส่งของออนไลน์ การจัดหางานออนไลน์ และคอมมูนิตี้สเปซ ฯลฯ ในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ ด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรีสำหรับ SMEs , องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) และประชาชนทั่วไป ผ่าน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

การทำธุรกิจเบื้องต้น , เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัลในด้านต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563

ฟีเจอร์ใหม่บน Google Maps

โดยตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เราสามารถค้นพบสถานที่ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร , แหล่งช้อปปิ้ง , สถานที่ท่องเที่ยวในไทยตามคำแนะนำของ YouTube Creator ตลอดจนรูปภาพใหม่ ๆ และรายชื่อสถานที่โปรด ผ่านแท็บ Explore บน Google Maps นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Plus Codes ช่วยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจนสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของตนเองได้แม่นยำ แม้อยู่กับถนนที่ไม่มีชื่อเลย

Developer Student Club’

โครงการใหม่ของ Google ที่จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ในการสร้างให้เป็นชุมชนนักพัฒนาโปรแกรมที่แข็งแกร่งสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สนใจเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่ง Google จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้พบปะและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ผ่านการทำเวิร์คช็อป รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น

สำหรับโครงการนี้ Google ได้ร่วมมือกับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล

– นอกจาก Developer Student Club แล้ว ก่อนหน้านี้ Google ได้นำโปรแกรมต่างๆ ของ Academy Bangkok และคอร์สอื่นๆ ของ Google มารวมกันไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Grow with Google เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเมื่อต้นได้เปิดตัวหลักสูตร ‘Be Internet Awesome’ ให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลที่ดีและการท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย ปัจจุบันมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 500,000 คน ทั่วประเทศผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้


  • 229
  •  
  •  
  •  
  •