ผ่าแนวคิด TCP กับการทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ยุค Digital Transformation องค์กรไทยที่ขับเคลื่อนไปสู่บริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริง

  • 3.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

การปรับตัวสู่ Digital Transformation เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป ควบคู่กับภาพลักษณ์องค์กร ที่มีความเป็น International มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานหรือการให้ความสำคัญกับพนักงาน

TCP เล็งปรับเปลี่ยนสู่องค์กรระดับสากล

เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (Red bull) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ ซันสแนค และวอริเออร์ ที่เตรียมแผนการปรับโฉมองค์กรครั้งใหญ่ด้วยการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเสริมศักยภาพให้กับองค์กร สร้างโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการทำงานกับสาขาในต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) อย่างแท้จริง

ขณะที่ คุณประกรรษ์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจ TCP เห็นว่า “ในโลกที่ถูก Disrupt หลายธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยกลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะคนไทยที่เป็นเจ้าของแบรนด์ระดับโลกที่มีสาขาในต่างประเทศ และมีพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ทั่วทุกมุมโลก จึงต้องทำงานด้วยมาตรฐานระดับโลก เพื่อนำพาเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย

การปรับโฉมองค์กรสู่การทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ 5 ปี ที่ได้ประกาศไว้เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี รวมถึงเป้าหมายการสร้างยอดขายของกลุ่มให้โตขึ้น 3 เท่าเป็น 100,000 ล้านบาท ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ของคนไทย

ภายใต้แนวคิด 3C เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ก้าวสู่นวัตกรรมใหม่ ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดึงดูดคนเก่ง และคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงานมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระดับโลก

Change Office สู่องค์กรสร้างนวัตกรรม

การปรับเปลี่ยนสิ่งแรกที่กลุ่มธุรกิจ TCP ให้ความสำคัญคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบออฟฟิศ โดยลงทุนราว 740 ล้านบาทสร้างสำนักงานใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อยู่ติดกับสำนักงานปัจจุบัน ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด Open Office เปิดพื้นที่ทำงานให้โล่ง พร้อมจัดสรรพื้นที่กว่า 30% ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางระหว่างแผนก เพื่อใช้ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด รวมทั้งใช้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้กับพนักงาน

นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย เชื่อมต่อการทำงานกับอุปกรณ์ของพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขาในต่างจังหวัดและสาขาต่างประเทศให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยคาดว่าสำนักงานใหม่จะเปิดใช้งานได้ในปี พ.ศ.2564 รวมถึงแผนการ Renovate สำนักงานปัจจุบันให้ทันสมัย ภายใต้แนวคิดเดียวกับสำนักงานแห่งใหม่

โดยทางคุณประกรรษ์ให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่ทำงาน เพื่อทำให้ออฟฟิศเป็นสถานที่ที่ทุกคนได้มาประชุมกันแบบสบายๆ ได้พบปะคนใหม่ ๆ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ซึ่งสำนักงานใหม่นี้สามารถรองรับพนักงานได้เพิ่มขึ้นอีกราว 250 คน

Change Work Life สร้างพลังขับเคลื่อน

นอกจากการสร้างสำนักงานใหม่แล้ว ยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับรูปแบบการทำงานใหม่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมี Virtual Office ที่เป็นเสมือนสำนักงานเคลื่อนที่ได้ ผ่านโน้ตบุ๊คหรือโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือประชุมทางไกลผ่านทั้งแบบ Video Conferencing และ Teleconferencing โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่สำนักงาน พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหรือ Co-Working Space ที่บริษัทจัดหาให้

พร้อมทั้งนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile รวมทั้ง Scrum มาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบ Cross Functional และ Cross Generation เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะการทำงานกับสาขาในต่างประเทศ (Global Marketing) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับทีมการตลาดของแต่ละประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จให้กับทีม

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่นี้ คุณประกรรษ์เชื่อว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในเชิงบวกให้กับพนักงาน เพิ่มความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น รวมถึงช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

Change Technology รองรับเทคโนโลยีใหม่

เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Internet of Things (IoT), Virtual Reality (VR), AI, Cloud Computing หรือเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic) เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ต่างไปจากเดิมได้อย่างสิ้นเชิง กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ลงทุนราว 560 ล้านบาทเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงานให้กับทีม

ไม่ว่าจะเป็นการทำ Virtual Office หรือการนำระบบ AI Chatbot มาใช้ในการสื่อสารทั้งกับพนักงานและกับลูกค้า รวมถึงการจัดตั้งทีมงาน Incubator ที่สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้ ทดลองและทดสอบไอเดียใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Prototype) ผ่านเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โดนใจลูกค้าอย่างแท้จริง

ด้านคุณประกรรษ์เล็งให้กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Hub) นั่นจึงทำให้ต้องมีการพัฒนาทักษะของพนักงานให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง นั่นจึงทำให้มีการลงทุนในด้านการฝึกอบรม ช่วยเหลือ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับทีมงานอีก 80 ล้านบาท ภายใต้ความคิดไม่มีการปลดพนักงาน แต่จะเสริมทักษะความสามารถ รวมถึงเปิดรับคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตระดับโลกในอนาคต สำหรับการปรับโฉมองค์กรเพื่อให้ระบบการทำงานอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มจะเริ่มได้ในปี 2565


  • 3.8K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE