เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพลังซื้อตัวจริง ด้วย Audience Segment จาก The 1 for Business

 • 4.5K
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ใน Post-Pandemic Era หรือยุคในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 เป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นเหตุให้นักการตลาดทั้งหลายต้องปรับกลยุทธ์ของแคมเปญต่างๆ ให้ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีความคาดหวังให้แบรนด์เข้าใจถึงความต้องการที่ต่างไปจากเดิมของพวกเขามากขึ้น ซึ่งหากแบรนด์ใดทำได้ดีก็จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเดิม และมีโอกาสสูงขึ้นในการสร้างลูกค้าใหม่ๆ ได้อีกด้วย

 

ข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายมิติจะช่วยสร้างความแตกต่าง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด และสร้างโอกาสการซื้อจริง

การตลาดออนไลน์ หรือโฆษณาออนไลน์ค่อยๆ เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง วิธีการเดิมๆ ที่เคยทำได้ผลในอดีต อาจไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ในปัจจุบันและอนาคตได้อีกต่อไป นักการตลาดจึงต้องเรียนรู้และปรับตัวไปกับสิ่งเหล่านี้

 • บางแบรนด์เริ่มต้นศึกษาลูกค้าของตนเอง โดยการเริ่มเก็บ First Party Data เช่น ชื่อ เบอร์โทร อีเมล จากแบบสอบถามต่างๆ ซึ่งการเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการค่อยๆ สะสม มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการได้มาของข้อมูลที่ค่อนข้างสูง อีกยังได้ข้อมูลในรูปแบบและปริมาณที่จำกัด
 • การพึ่งพาข้อมูลที่เกิดได้จากการวัดความสนใจบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น การกดอ่านบทความ การกดติดตาม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความกว้าง มีปริมาณมาก แต่ไม่ลึกเพียงพอ เพราะระบุกลุ่มเป้าหมายได้เพียงแค่กลุ่มคนที่ “เสิร์ช” หา แต่อาจไม่ใช่กลุ่มคนที่เคยซื้อ หรือจะ “ซื้อ” จริงในอนาคต
 • การอวสานของ Third-Party Cookies จากการประกาศของ Google Chrome อีกทั้งการประกาศยกระดับเรื่อง Privacy ของ Apple จาก App Tracking Transparency นั้น ก็ส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลของนักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ

การเข้าถึงหรือสร้างข้อมูลที่เพียงพอและมีคุณภาพนั้นมีความยากมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการมองหา Data Partner เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล หากลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ส่งผลให้แคมเปญมีประสิทธิภาพ ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น และท้ายที่สุดจะช่วยนำไปสู่ Conversion หรือ การซื้อจริง ได้นั่นเอง

 

ยกระดับ Personalization ด้วย Reach & Engagement เข้าถึงลูกค้าด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

แนวคิดการทำ Personalization คือการตลาดที่ใช้ Data + Technology เข้ามาขับเคลื่อน ให้แบรนด์สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้เสมือนเป็นคนรู้ใจ ด้วยการนำผลการวิเคราะห์ Data มาใช้คาดการณ์ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการซื้อสินค้าแบบไหน และซื้อในช่วงเวลาใด แบรนด์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เตรียมรูปแบบของโฆษณา และส่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ช่วยเพิ่มยอดขาย และสร้าง Brand Loyalty ให้กับแบรนด์ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ The 1 นั้นก็มี Big Data ที่เกิดจากการพฤติกรรมการซื้อสินค้า “จริง” ของสมาชิกมากกว่า 19 ล้านราย ครอบคลุมมากกว่า 2,000 พาร์ทเนอร์ ซึ่งมีจุดบริการกว่า 32,000 แห่งทั่วประเทศ และมีผู้ใช้งานบน The 1 App มากกว่า 6 ล้านราย โดย The 1 มีการนำ Big Data ที่มีข้อมูลมากมายมหาศาลเหล่านี้ มาทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดและสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีความหลากหลาย และสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ในรูปแบบต่างๆ มากมายผ่านเทคโนโลยี MarTech โดยโซลูชันนี้มีชื่อว่า The 1 BIZ Audience+ ภายใต้กลุ่มบริการโซลูชัน Reach & Engagement ลักษณะของบริการคือเป็นการทำ Customer Segment ในรูปแบบ Audience พร้อมใช้งาน จาก Customer Insight Database ที่นำข้อมูลทั้งด้าน Demo & Geo ข้อมูลความสนใจ และที่สำคัญคือ พฤติกรรมการซื้อ ที่บอกได้ตั้งแต่ความถี่ในการซื้อ ปริมาณในการซื้อในแต่ละครั้ง ช่องทางในการซื้อและวิธีการชำระเงิน ฯลฯ มาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าในครั้งถัดไป และนำเสนอโฆษณาหรือโปรโมชันที่กระตุ้นความสนใจและทำให้เกิดการซื้อขึ้นจริง

 

Personalized Marketing กับการใช้ Audience+ ของ The 1

จากการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการซื้อของลูกค้าในระบบของ The 1 สามารถช่วยให้แบรนด์และพาร์ทเนอร์เข้าถึงลูกค้าแบบ Personalized โดยสามารถเลือกช่องทางที่ผู้บริโภคยินยอมรับข้อมูลข่าวสาร โดยเลือกใช้ช่องทางที่มีการใช้งานจริงตามพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ The 1 อย่าง SMS Email และ The 1 App หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ของแบรนด์เองผ่านวิธีที่หลากหลาย เช่น

 • การส่งแคมเปญการตลาด ให้เฉพาะกับคนที่เคยซื้อสินค้าหรือใช้บริการประเภทนั้นๆอยู่แล้ว ไม่ว่าจากแบรนด์ใดก็ตาม
 • การส่งแจ้งเตือนให้ซื้อสินค้ารายเดือน กรณีที่สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ใช้เป็นประจำ
 • การส่ง SMS หรือ Email แจ้งเตือนอวยพรวันเกิด พร้อมแนบโปรโมชันพิเศษจากแบรนด์ที่มีการซื้อเป็นประจำ
 • การส่ง Mini Quiz หรือ แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์ หรือสำรวจความคิดเห็นด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • การแนะนำสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติใหม่ เหนือกว่าสินค้าหรือบริการที่เคยซื้ออยู่เป็นประจำ (Upselling)
 • การวิเคราะห์ประวัติการสั่งซื้อ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม (Cross-selling)

 

 

ตัวอย่างจากเคสจริง: การใช้ Audience+ ที่ช่วยเพิ่ม Conversion ให้แบรนด์ FMCG ได้ถึง 2.5 เท่า

ยกตัวอย่างแคมเปญของแบรนด์ FMCG เจ้าหนึ่ง ที่มีสินค้าขายอยู่ใน Tops ได้มีการทำแคมเปญโปรโมชัน โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม Basket Size ให้มากขึ้น ซึ่งแบรนด์ได้มีการยิงโฆษณาไปยัง Audience หลายกลุ่ม ผ่านช่องทาง SMS Email และ The 1 App พบว่าการใช้ Audience ของ The 1 ที่ได้มาจากข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ ทำให้รู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนที่ซื้อสินค้าประเภทนี้เป็นประจำอยู่แล้วและรู้ว่าซื้อในปริมาณเท่าไหร่ เพื่อจะเพิ่มจำนวนให้ได้ตามเป้าหมายของแบรนด์ ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมาก โดย Conversion Rate และ Revenue เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับ Audience ที่ได้มาจากข้อมูลความสนใจทั่วไป และเมื่อผนวกกับการใช้ช่องทางการสื่อสารจาก The 1 ปรากฏว่าConversion Rate พุ่งสูงขึ้นถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้ช่องทางสื่อสาร Display Ad Network ทั่วไป

 

 

จะเห็นได้ว่าการมี Data ที่หลากหลายเข้ามาประกอบมากเท่าไร จะยิ่งช่วยให้เข้าใจภาพรวมของลูกค้ามากเท่านั้น  ทำให้แบรนด์ สามารถทำ Personalized Marketing ได้แม่นยำ ยกระดับไปสู่ Hyper-Personalized Marketing ซึ่งเป็นความคาดหวังจากลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ในยุคของการตลาดแบบ Data-Driven ที่ทั้งแบรนด์และลูกค้าเข้าใจถึงการให้ Data และการนำไปใช้งาน ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อให้แบรนด์ส่งโฆษณาตามติดไปทุกที่ แต่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ทำความรู้จัก The 1 for Business มากขึ้นได้ที่ https://www.the1.co.th/the1forbusiness  หรือส่งอีเมลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้ที่ the1forbusiness@central.co.th หรืออ่านบทความก่อนหน้า

-The 1 for Business คำตอบการทำธุรกิจยุคดิจิทัล : https://www.marketingoops.com/news/biz-news/the-1-for-business-overview/

-กลยุทธ์ Loyalty & Rewards ผลักดันธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด : https://www.marketingoops.com/news/biz-news/the-1-loyalty-and-rewards/

-ทลายข้อจำกัด First Party Data ด้วย Data & Insights : https://www.marketingoops.com/news/biz-news/the-1-for-business-data-and-insights/

 


 • 4.5K
 •  
 •  
 •  
 •  
กฤษณะ งามสม
"ผู้นำรุ่นใหม่ที่ เข้าใจ ใส่ใจผู้ ประกอบธุรกิจ" ด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในด้านการพัฒนาธุรกิจ การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาดดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำงานจากบริษัทชั้นนำอย่าง Line Company , Google Thailand มาก่อน ปัจจุบัน คุณกฤษณะ ดำรงตำแหน่ง Head of Business - The 1 ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตีแพลตฟอร์ม อันดับ 1 ของไทยภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล
CLOSE
CLOSE