103.58.148.118

Biz & Marketing news

Ξ Leave a comment

กลุ่มทรู แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900MHz และ 1800MHz

posted by  443 views

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน  900MHz  และ  1800 MHz หลังส่งเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องนี้

truecat

เอกสารดังกล่าวระบุว่า คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ ไม่เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900MHz และ 1800MHz ที่จะจัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในวันที่ 18-19 ส.ค.นี้ จะไม่ทำให้บริษัทฯเสียโอกาสแต่อย่างใด

รวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดของทรูมูฟ เอช เนื่องจากคลื่นความถี่ที่ทรูมูฟ เอช มีอยู่ในปัจจุบันมีถึง 55 MHz ยังมากเพียงพอที่จะรองรับจำนวนลูกค้าที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในอนาคต  และยังคงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด รวมทั้งสามารถรักษาประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้าได้ต่อเนื่องอย่างแน่นอน

 

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Lupang

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


+ five = 13

Recent Posts

Facebook