103.58.148.118

[expired]-Strategy

Ξ Leave a comment

Fujitsu ย้ำรักษาลูกค้า Hi-end

posted by  849 views

logo_fujitsuFujitsu ประเทศไทย ให้ข่าวกับ Telecom Journal ว่ายังไม่เปลี่ยนใจจากตลาด Hi-end  ซึ่งมองว่าไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

เหตุที่ Fujitsu ไม่มองตลาดล่างเนื่องจากว่า เทคโนโลยีและคุณภาพของสินค้าของ Fujitsu เหมาะกับตลาด Hi-end ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ ทั้งในด้านความทนทาน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่อง ซึ่งเป็นจุดเด่นของ fujitsu  อีกอย่างเพราะตลาดกลุ่มนี้มีไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ยังคงมีกำลังซื้ออยู่เท่าเดิม ไม่ได้ลดลง ซึ่งทำให้กำไรต่อหน่วยดีกว่า

หากดูจากยอดยอดจำหน่ายโน๊ตบุ๊คของบริษัทฯในปีนี้ จะเห็นว่าสูงขึ้นกว่า 50% ทำให้เราได้รู้ว่าคนเริ่มมองหาสินค้าโดยเลือกจากคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดี และปีหน้าก็ตั้งเป้ายอดขายโตขึ้น 100% แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั่วโลกด้วยว่าจะดีขึ้นได้เร็วแค่ไหน

ในส่วนของมาเก็ตแชร์ในประเทศ บริษัทแม่ตั้งเป้าเอาไว้ที่ 5% ภายใน3-5ปี และให้อิสระเราในการจัดการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่เขาไว้วางใจการบริหารของเรา

สำหรับแผนการตลาด Fujitsu วางแผนว่าจะใช้กลยุทธ์จับมือกับคู่ค้าเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ โดยคู่ค้าจะต้องเป็นคนในพื้นที่ หรือมีความชำนาญในการขายปลีก ดังนั้น ปี 2552 Fujitsu จะให้ความสำคัญในการหาพาร์ทเนอร์เป็นหลัก ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์สินค้าตามสื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆ และจะใช้สื่อ below the line เป็นหลัก

ส่วนสินค้าหลักในปี 2009 นี้  Fujitsu จะเน้นที่ Notebook, Netbook และ Tablet Notebook เพราะใช้งานง่าย เหมาะสมกับลูกค้าที่ต้องการความคล่องตัว

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Marketing Oops! Admin

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


4 + = eleven

Recent Posts

Facebook