Fujitsu ย้ำรักษาลูกค้า Hi-end

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

logo_fujitsuFujitsu ประเทศไทย ให้ข่าวกับ Telecom Journal ว่ายังไม่เปลี่ยนใจจากตลาด Hi-end  ซึ่งมองว่าไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

เหตุที่ Fujitsu ไม่มองตลาดล่างเนื่องจากว่า เทคโนโลยีและคุณภาพของสินค้าของ Fujitsu เหมาะกับตลาด Hi-end ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ ทั้งในด้านความทนทาน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่อง ซึ่งเป็นจุดเด่นของ fujitsu  อีกอย่างเพราะตลาดกลุ่มนี้มีไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ยังคงมีกำลังซื้ออยู่เท่าเดิม ไม่ได้ลดลง ซึ่งทำให้กำไรต่อหน่วยดีกว่า

หากดูจากยอดยอดจำหน่ายโน๊ตบุ๊คของบริษัทฯในปีนี้ จะเห็นว่าสูงขึ้นกว่า 50% ทำให้เราได้รู้ว่าคนเริ่มมองหาสินค้าโดยเลือกจากคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดี และปีหน้าก็ตั้งเป้ายอดขายโตขึ้น 100% แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั่วโลกด้วยว่าจะดีขึ้นได้เร็วแค่ไหน

ในส่วนของมาเก็ตแชร์ในประเทศ บริษัทแม่ตั้งเป้าเอาไว้ที่ 5% ภายใน3-5ปี และให้อิสระเราในการจัดการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่เขาไว้วางใจการบริหารของเรา

สำหรับแผนการตลาด Fujitsu วางแผนว่าจะใช้กลยุทธ์จับมือกับคู่ค้าเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ โดยคู่ค้าจะต้องเป็นคนในพื้นที่ หรือมีความชำนาญในการขายปลีก ดังนั้น ปี 2552 Fujitsu จะให้ความสำคัญในการหาพาร์ทเนอร์เป็นหลัก ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์สินค้าตามสื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆ และจะใช้สื่อ below the line เป็นหลัก

ส่วนสินค้าหลักในปี 2009 นี้  Fujitsu จะเน้นที่ Notebook, Netbook และ Tablet Notebook เพราะใช้งานง่าย เหมาะสมกับลูกค้าที่ต้องการความคล่องตัว


  •  
  •  
  •  
  •  
  •