กลยุทธ์บนเว็บที่ไม่ใช่แค่ Social Media

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในขณะที่ Social Media แรงสุดๆอยู่ในขณะนี้ ยังมีกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านเว็บไซต์อีกมากมายที่เราสามารถนำมาใช้ได้marketingoops จึงขอหยิบผังกลยุทธ์ที่ใช้กันอยู่บนเว็บไซต์ และ Social Media ที่เราๆท่านนำมาใช้กันอยู่นั้นเป็นเพียงกลวิธี(Tactic)ในการทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ ผังที่นำเสนอนี้เป็นผังที่เราได้มาจาก webstrategyworkshop.com ซึ่งอธิบายให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงกลวิธีหลายหลากบนเว็บไซต์

web strategy

จากผังนี้ จะเห็นว่า การทำweb strategyแต่ละครั้ง มีเครื่องมือมากมายให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น การสร้างชุมชนออนไลน์ผ่าน Facebook,Ning หรือ Twitter หรือแม้ว่าการใช้ Search Engine Marketing, Vblog marketing ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งในกา่ีรทำ Web Strategy ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือตัวใดจะเหมาะสมและเกื้อกูลให้กลยุทธ์ออนไลน์ของคุณถึงที่หมายที่ต้องการ

Source : webstrategyworkshop.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE