“อาทิตย์ละครั้ง” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นของ AIS

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เอไอเอส รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2553 จาก ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “อาทิตย์ละครั้ง”

ภาพยนตร์โฆษณา “อาทิตย์ละครั้ง” ของเอไอเอส สร้างขึ้นเพื่อครอบครัวที่อบอุ่น ของโครงการสานรัก ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอาทิตย์ละครั้ง

อาทิตย์ละครั้ง

พระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2553 สาขาภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นให้กับภาพยนตร์โฆษณา ชุด “อาทิตย์ละครั้ง” ของโครงการสานรัก ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอาทิตย์ละครั้ง โดยมีนางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล


  •  
  •  
  •  
  •  
  •