สรุปการใช้ Social Media ของธุรกิจตลอดปี 2020

  • 789
  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาพรวมการใช้โซเซียลมีเดียเชิงธุรกิจตลอดปี 2020 ที่ผ่านมามีจำนวนโพสต์เกิดขึ้นมากกว่า 3 ล้านครั้ง และได้รับเอ็นเกจเมนต์รวมมากถึง 632 ล้านเอ็นเกจเมนต์ โดย 85% ของแบรนด์เน้นใช้พื้นที่บน ‘Facebook’ เป็นหลัก

‘บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)’ ได้สรุปภาพรวมข้อมูลโซเชียลมีเดียตลอดปีที่ผ่านมาจากข้อมูลบนโซเชียลมีเดียของบัญชีทางการ (Official Account) บนแพลตฟอร์ม Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube กว่า 2,000แบรนด์จาก 20 ธุรกิจ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 พบว่า

การโพสต์และเอ็นเกจเมนต์มาจาก Facebook 85% และ Instagram 10% โดยธุรกิจที่ได้รับเอ็นเกจเมนต์สูงสุด ท้ังบน Facebook และ Instagram เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ Beauty & Personal Care ส่วนธุรกิจที่มีการโพสต์บ่อยที่สุด คือ Department Store*

แพลตฟอร์มที่แบรนด์ใช้พื้นที่บนโซเชียลมีเดียของบัญชีทางการ แบ่งเป็น

Facebook      99%

Instagram      65%

YouTube        50%

Twitter             29%

โดย 82% ของแบรนด์มีบัญชีทางการมากกว่า 1 แพลตฟอร์ม ซึ่ง Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลัก

ส่วนแพลตฟอร์มถัดไปจะเลือกใช้ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในธุรกิจนั้น เช่น

-ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม อาหาร การท่องเที่ยว ชอปปิ้ง จะใช้ Instagram

-รถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ YouTube

ขณะที่เอ็นเกจเมนต์ของแต่ละแพลตฟอร์มในแต่ละธุรกิจ จะให้ความสนใจแพลตฟอร์มที่ต่างกันไปตาม ‘ไลฟ์สไตล์’ ของลูกค้าในธุรกิจนั้น ๆ  หรือตามลักษณะของ ‘คอนเทนต์ที่ต้องการโปรโมท’ โดยพบว่า

กลุ่มธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดบน Facebook และ Instagram ได้แก่ ‘Beauty & Personal Care’ ขณะที่ Twitter ได้แก่ ‘E-Commerce Platform และ YouTube ได้แก่ ‘FMCG Beverage’

หากลงในรายละเอียดจะพบว่า ธุรกิจที่โดดเด่นในทุกแพลตฟอร์มคือ กลุ่ม Beauty & Personal Care ขณะที่กลุ่ม E-Commerce Platform จะเน้นโปรโมทโดยใช้ศิลปิน จึงโดดเด่นที่ Twitter และ Instagram ส่วน FMCG Beverage และ Automotive & Dealer จะโดดเด่นบน YouTube จากการโปรโมทคลิปโฆษณา


  • 789
  •  
  •  
  •  
  •