ถึงคิว ‘ร้านสะดวกซื้อ’ หลายจังหวัดประกาศคุมเวลาเปิด-ปิด ป้องกัน COVID-19 ระบาด

  • 153
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปหลายพื้นที่ ขณะนี้มีหลายจังหวัดประกาศคุมเวลาเปิด-ปิดของ ‘ร้านสะดวกซื้อ’ พร้อมกำหนดให้ผู้บริโภคสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านทุกคน และงดให้บริการกับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

สำหรับจังหวัดที่ได้ประกาศมาตรการดังกล่าว อาทิ

นนทบุรี ประกาศให้ร้านสะดวกซื้อทุกแห่งปิดให้บริการตั้งแต่ 23.00-05.00 น. มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 63 เป็นต้นไป

เพชรบูรณ์ ประกาศให้ร้านสะดวกซื้อทุกแห่งปิดให้บริการตั้งแต่ 23.00-05.00 น. มีผลตั้งแต่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 63

อุดรธานี ประกาศให้ร้านสะดวกซื้อทุกแห่งปิดให้บริการตั้งแต่ 23.00-05.00 น. ตั้งแต่ 26 มีนาคม 63 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ฉะเชิงเทรา ประกาศให้ร้านสะดวกซื้อทุกแห่งปิดให้บริการตั้งแต่ 23.00-05.00 น. มีผลตั้งแต่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน 63


  • 153
  •  
  •  
  •  
  •