CPN ตั้ง ‘วัลยา จิราธิวัฒน์’ นั่ง ‘แม่ทัพหญิงคนแรก’ ในรอบ 41 ปี มีผล 1 ม.ค.65

  • 716
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN มีมติแต่งตั้ง ‘วัลยา จิราธิวัฒน์’ จากตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 1 มกราคม 2565  ซึ่งถือเป็น ‘แม่ทัพหญิงคนแรก’ นับตั้งแต่ก่อตั้ง CPN มา 41 ปี

มตินี้ เป็นการแต่งตั้งขึ้นมาแทน ‘ปรีชา เอกคุณากูล’ ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุงานจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปรีชา ยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับวัลยา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขณะที่ประสบการณ์ทำงานนั้น ในปี 2541 – 2547 เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ก่อนที่จะย้ายมาร่วมงานกับ CPN ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ตามตำแหน่งต่อไปนี้

ปี 2548 -2554 ในตำแหน่ง ‘ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง’

ปี 2548 – 2554 ในตำแหน่ง ‘ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง’

ปี 2554 – 2561 ในตำแหน่ง ‘รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง’

ปี 2560 – ปัจจุบัน ในตำแหน่ง ‘กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด’

ปี 2561 – ปัจจุบัน ในตำแหน่ง ‘รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)’

CPN เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ โดยปัจจุบันมีโครงการ ที่พัฒนาเอง ได้แก่

-ศูนย์การค้า 34 แห่ง

-อาคารสำนักงาน 10 แห่ง

-ที่พักอาศัย 18 โครงการ

-ศูนย์อาหาร 30 แห่ง

-โรงแรม 2 แห่ง

รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ‘บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)’ หรือ SF และ GLAND หรือ ‘บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์​  จำกัด (มหาชน)’ รวมถึงได้สัญญาจากสำนักทรัพย์สินจุฬาฯ บริหารพื้นที่โครงการ Block A ในย่านสยามสแควร์ เป็นระยะยาว 30 ปี นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงทุนกับ ‘บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน)’ ในการพัฒนา Dusit Central Park โครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ย่านสีลม มูลค่าโครงการ 46,000 ล้านบาทอีกด้วย

 


  • 716
  •  
  •  
  •  
  •