ภาษาอังกฤษยังเป็นสกิลฮิตที่ตลาดแรงงานมองหา สตาร์ทอัพ EdTech ปิ๊งไอเดีย เปิดหลักสูตร English for Career Prep ซะเลย

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

English Skill

ท่ามกลางภาวะ “ปิดตัว” ของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มี “คนว่างงาน” จำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีสถิติชี้ว่ามีผู้ถูกเลิกจ้างสูงถึง 8.4 ล้านคน แต่ “วิกฤต” ของตลาดแรงงานไม่ได้มีเพียงเท่านั้น เพราะยังไม่รวมถึงกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี – โท ในปีนี้ ซึ่งเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกกว่า 5.2 แสนคน ที่อาจกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงว่างงานเช่นกัน

นอกจากทักษะสำคัญเฉพาะสายอาชีพ “ภาษาอังกฤษ” คือ ทักษะสำคัญ 1 ใน 3 ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน โดยมีสถิติระบุว่า… แม้จะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ แต่ “หากมีทักษะภาษาอังกฤษ นายจ้างจะรู้สึกเปิดรับและต้องการมากถึง 62%” และยัง “มีโอกาสได้งานและเงินเดือนสูงขึ้น 30%” อีกด้วย แต่จากการสำรวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในปี 2019 ของ EF Education First ซึ่งทำการสำรวจ 100 ประเทศทั่วโลก พบว่า “ไทยอยู่อันดับที่ 74”

เรื่องนี้ “Globish” ในฐานะสตาร์ทอัพ EdTech เลยประกาศสนับสนุนแรงงานไทยในการยกระดับภาษาอังกฤษ โดย คุณธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า การรีสกิลหรืออัพสกิลกลายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากนายจ้างล้วนมองหาทักษะภาษาอังกฤษจากพนักงาน และเป็นทักษะที่สร้างการเติบโตในสายงานอีกด้วย ซึ่งจากการวัดผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษกลุ่มนักศึกษาจบใหม่และวัย 21-25 ปี โดย Globish พบว่ามี 57% ที่ทักษะไม่เพียงพอต่อการทำงาน

Globish จึงเปิดตัว “English for Career Prep” หลักสูตร 3 เดือน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวของตลาดแรงงาน ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาผ่านบทเรียนและเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความคิดและทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน ด้วยมาตรฐานหลักสูตรในระดับ G2-G3 (เทียบเท่า CEFR Level A2) ประกอบด้วยคลาสเรียนฝึกฝนเตรียมความพร้อม 21 คลาส แบ่งเป็นคลาสบังคับ 12 ครั้ง เน้น Vocabulary, Phonology, Contrastive-Analysis, Grammar, Pole-play และ Performance Practice จำลองจากการสัมภาษณ์งานจริง รวมถึงคลาสเลือกเรียนเองที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมทั้งระดับ Job Interview และ Persuasive Communication ที่เน้นการเจรจาต่อรอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า ผู้เข้าเรียนจะต้องอยู่ในสถานะนักศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย โดยบัตรนักศึกษายังไม่หมดอายุเท่านั้น


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน