‘Grab’ ออกแถลงการณ์แจง 3 ประเด็นร้อน กรณีคนขับ Grabbike ยื่นข้อเรียกร้องการรับงานในกรุงเทพฯ

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

 

เครดิตภาพ ferdyboy / Shutterstock.com

‘Grab ประเทศไทย’ ได้ออกแถลงการณ์กรณีที่มีพาร์ทเนอร์คนขับ Grabbike (ให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์) ในเขตกรุงเทพฯ รวมตัวกันขอเข้าพบผู้บริหารของ Grab เพื่อยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับงานใน 3 ประเด็นหลัก

1) ปัญหาการรับงานที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี : สืบเนื่องมาจากการประกาศแบ่งเขตพื้นที่การรับงานของพาร์ทเนอร์คนขับในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ทำให้เกิดข้อจำกัดในเชิงเทคนิคบางประการ และส่งผลต่อการรับงานของพาร์ทเนอร์คนขับ รวมถึงประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าในพื้นที่ซึ่งเป็นรอยต่อ

ดังนั้น Grab จึงได้ประกาศยกเลิกการแบ่งเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป และทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนกว่าระบบจะมีความพร้อมในการให้บริการแบบแบ่งเขตพื้นที่ และจะทำการสื่อสารให้พาร์ทเนอร์คนขับทราบรายละเอียดหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต

2) การเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการเรียกใช้บริการจัดส่งพัสดุผ่าน GrabExpress (แกร็บ เอ็กซ์เพรส) : ที่ผ่านมา Grab ได้ประกาศให้พาร์ทเนอร์คนขับที่รับงานจัดส่งพัสดุผ่านบริการ GrabExpress จะต้องมีกระเป๋าแกร็บเพื่อบรรจุและจัดเก็บสินค้าหรือพัสดุที่ผู้ใช้บริการต้องการจัดส่ง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในระหว่างการขับรถ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าหรือพัสดุที่ต้องการจัดส่งนั้นจะถูกจัดเก็บเป็นอย่างดีในระหว่างการขนส่งและถึงมือผู้รับปลายทางในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักและเข้าใจถึงข้อจำกัดของพาร์ทเนอร์คนขับบางรายที่ไม่สะดวกในการซื้อและใช้กระเป๋าแกร็บ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปรับปรุงบริการในส่วนนี้ เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันของพาร์ทเนอร์คนขับ และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคมเป็นต้นไป GrabExpress ที่ให้บริการทางรถจักรยานยนต์ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบต้องการกระเป๋า และ 2) แบบไม่ต้องการกระเป๋า โดยผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้บริการแบบใด

สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่เคยถูกยกเลิกไม่ให้รับงานหากไม่มีกระเป๋า บริษัทฯ ได้เปิดสิทธิให้สามารถรับงานจัดส่งพัสดุผ่านบริการ GrabExpress ได้แล้วนับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

3) การให้ความคุ้มครองในระหว่างการรับงาน : ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับถือเป็นสิ่งที่ Grab ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ที่ผ่านมาอาจมีพาร์ทเนอร์คนขับบางรายที่ไม่ทราบว่า Grab ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ความคุ้มครองกับพาร์ทเนอร์คนขับของเราในทุกเที่ยวของการให้บริการ โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการรับงาน และให้ความคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท กรณีเสียชีวิต ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการประกาศให้พาร์ทเนอร์คนขับรับทราบอีกครั้งผ่านทางแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์คนขับ

Grab ประเทศไทย ย้ำว่า พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งจากผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อนำมาใช้พิจารณาและปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •