สติ๊กเกอร์ไลน์ ฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ Chat & Charity ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

117643649

หลังจากมีการเปิดตัวสติกเกอร์ภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล Chat & Charity” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานให้สภากาชาดไทยร่วมกับ LINE ประเทศไทย เผยแพร่ภาพภาพฝีพระหัตถ์ในลักษณะสติกเกอร์ และเปิดให้โหลดแล้วตั้งแต่วันนี้ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

117643650

สติกเกอร์ Line “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล Chat & Charity” นี้ เป็นสติ๊กเกอร์ Line เพื่อการกุศล ครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำสติ๊กเกอร์ด้วยภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัทไลน์ เผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในลักษณะสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดในสังคมเครือข่ายไลน์ ทั้งนี้ รายได้ซึ่งบริษัทไลน์ร่วมสนับสนุนโดยมิได้หักค่าใช้จ่าย จะสนับสนุนให้กับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งปัจจุบันมีความทรุดโทรม และคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการประชาชน

โดยสติ๊กเกอร์ในชุดมีทั้งหมด 16 ภาพ ในลายเส้นลักษณะการ์ตูนที่มีทั้งความน่ารักและพระอารมณ์ขัน เปิดให้โหลดร่วมทำบุญ ได้ทั้ง Apple ios และระบบแอนดรอยด์ ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ในราคา 50 coin หรือ US$ .99 (เงินไทย 30 บาท)

คุณวารดี วสวานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ไลน์ประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายหลังจากไลน์ประเทศไทยเปิดให้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ฝีพระหัตถ์เมื่อเวลา 09.00 น. ซึ่งถือว่าเป็นวันแรก ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชนต่างสนใจดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์กันอย่างล้นหลามยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง ยอดดาวน์โหลดก็ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่ขายในตลาดเมืองไทยแล้ว นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก และอยากจะขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ภาพฝีพระหัตถ์ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะสนับสนุนโครงการสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://store.line.me/stickershop/product/3523/th


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •