‘OSP’ เข้าซื้อหุ้น 51% ใน ‘AOC’ เตรียมลุยธุรกิจ Vending Machine

  • 618
  •  
  •  
  •  
  •  

‘โอสถสภา’ ประกาศเข้าไปซื้อหุ้น 51% ใน ‘เอเชีย เวนดิ้ง แมชชีน โอเปอร์เรชั่น’ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าอื่น ๆ ผ่าน Vending Machine โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ด้วยเทรนด์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายแบบ 24 ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) มีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจนหลายบริษัทสนใจเข้าไปลงทุน

รวมถึง ‘บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP’ ที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (OE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อหุ้น51% คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 25.5 ล้านบาท ของบริษัท เอเชีย เวนดิ้ง แมชชีน โอเปอร์เรชั่น จำกัด (AOC) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าอื่น ๆ ผ่าน Vending Machine จากบริษัท ฟูจิ ฟูรุกาว่า อี แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำเนินการเข้าไปซื้อหุ้นดังกล่าว ทางโอสถสภาให้เหตุผลว่า เป็นไปตามแผนการในการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

 


  • 618
  •  
  •  
  •  
  •