เคยกำไรแค่ไหนก็พ่าย COVID-19! “ปตท.” ประเดิมไตรมาสแรกไม่สวย ขาดทุน 1,554 ล้านบาท

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

ปตท-ขาดทุน
Credit : Extarz / Shutterstock.com

เรื่องของธุรกิจ คำว่า “กำไร” หรือ “ขาดทุน” ก็เป็นสถานการณ์ที่พบเจอกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับ “กลุ่ม ปตท.” ที่ทำกำไรอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด ผลประกอบกาประจำไตรมาสแรกของปีนี้ อาจไม่ใช่สถานการณ์ปกตินัก

โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2563 ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยตัวเลขรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย ที่ 438,567 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่ 4/2562 จำนวน 76,539 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.7% จากทุกกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายลดลง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจปิโตรเครมีและการกลั่น ทั้งยังรวมถึงภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้สกุลต่างประเทศเนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้ไตรมาสที่ 1/2563 ปตท. และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,554 ล้านบาท มีกำไรสุทธิลดลงถึง 19,000 ล้านบาท หรือลดลงกว่า 100% จากกำไรสุทธิในไตรมาส 4/2562 ที่ 17,446 ล้านบาท

Petroleum

ราคา “น้ำมันดิบ” ลด สาเหตุหลัก!

จากการขาดทุนสต๊อกน้ำมัน ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า จาก 67.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (ณ สิ้นไตรมาส 4/2562) มาอยู่ที่ 23.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (ณ สิ้นไตรมาส 1/2563) เนื่องจากสงครามราคาน้ำมัน สภาวะอุปทานล้นตลาด จากการที่กลุ่มโอเปกและพันธมิตรไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตได้ ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีมาตรการปิดเมืองในหลายประเทศ จึงส่งผลต่อกำไรขั้นต้นจากการกลั่น ขณะเดียวกัน การสต๊อกน้ำมันก็เป็นอีกผลกระทบสำคัญของเรื่องนี้ และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์กับวัตถุดิบปรับตัวลดลง แม้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์กับวัตถุดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตาม

ในส่วนของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีผลการดำเนินงานลดลงเช่นกัน ตามปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับลดลง เช่นเดียวกับ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่ลดลงเรื่องจากธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติตามปริมาณการขายที่ลดลง จากทั้งโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 และลูกค้าโรงปิโตรเคมีปิดซ่อมบำรุงตามแผน และผลการดำเนินงานของธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซฯ ซึ่งราคาขายอ้างอิงราคาน้ำมันเจาในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง

ขณะที่ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าปะเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการปิดซ่อมบำรุงในไตรมาสนี้ และต้นทุนวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กลดลง และธุรกิจถ่านหิน ซึ่งมีผลการดำเนินงานดีขึ้นตามต้นทุนที่ลดลงและราคาขายที่เพิ่มขึ้น

PTT oil station
Credit : StopperOhana / Shutterstock.com

“ลด ละ เลื่อน” บริหารค่าใช้จ่าย

จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่ม ปตท.ได้ดำเนินการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ผ่านมาตรการลด ละ เลื่อน อาทิ ค่าจ้างบุคคลภายนอก ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพนักงาน เป็นต้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนนี้ลดลง จากไตรมาส 4/2562 ประมาณ 3,600 ล้านบาท

ตั้ง “PTT Group Vital Center” สู้มรสุม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และสงครามราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. จึงมีการบริหารจัดการด้วยมาตรการต่าง ๆ และมีการจัดตั้ง PTT Group Vital Center เพื่อวางแผนและดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งนอกจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผ่านนโยบาย ลด ละ เลื่อน แล้ว ยังมีความร่วมมือในการทำ PTT Group Value Chain Optimization เพื่อบริหารอุปสงค์ อุปทาน ปริมาณสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการบริหารสภาพคล่องและรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม ปตท. อีกด้วย


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน