ปิดอีกดีล!!! SCB ประกาศร่วมทุน Publicis Sapient ลุยธุรกิจ Digital Business Transformation

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

เรียกว่าเดินหน้าขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ แบบไม่หยุด โดยล่าสุด ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ หรือ SCB ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้บรรลุข้อตกลงให้  ‘บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด’ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCB ร่วมทุนกับ Publicis Sapient (พับลิซิส เซเปียนท์) บริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Digital Business Transformation ในเครือ Publicis Groupe Holdings B.V. เอเยนซียักษ์ใหญ่ระดับโลก

เหตุผลของการตกลงร่วมทุนในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเห็นโอกาสสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยหลังจากนี้ทางธนาคารมีแผนจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 850 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมทุน

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้น ธนาคารจะถือหุ้นในสัดส่วน 60% และ Publicis Groupe Holdings B.V. จะถือหุ้นในสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •