LINE ผนึกพันธมิตร ไทยพาณิชย์ เติม Know-how ช่องทาง LINE@ แก่ทีมงาน SCB SME พร้อมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศ

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

LINE@xSCB (1)

LINE ประเทศไทย ผนึกธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในยุคดิจิทัล ผ่านการเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ช่องทาง LINE@ ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย ประจำ SCB Business Center ทุกสาขาในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการให้คำแนะนำและส่งมอบบริการดังกล่าวแก่ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคาร ซึ่ง LINE@ เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใช้เป็นช่องทางในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ และติดต่อกับลูกค้าทางตรงที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน ทั้งนี้ทาง LINE ประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้ความรู้และรับรองให้เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย เป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้และพัฒนาช่องทางการขาย พร้อมการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ LINE@ สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้บริการของธนาคารครอบคลุมมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการให้ความรู้ การมอบคำปรึกษา การเสนอสิทธิพิเศษพร้อมโปรโมชั่นต่าง ๆ จากคู่ค้า ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านการเงิน ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นทุกอย่างเพื่อลูกค้าเอสเอ็มอี โดยมีนางสาวอรุณี บุญเกิด ผู้อำนวยการ SME Value Partner สาย SME Ecosystem and Business Solution ลูกค้า SME ธนาคารไทยพาณิชย์  และนางสาวสกุลรัตน์ ตันยงศิริ หัวหน้าธุรกิจ LINE@ LINE ประเทศไทย ร่วมประกาศความร่วมมือ

LINE@trainSCB


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •