แค่ถูกไม่พอ ‘เทสโก้ โลตัส’ เดินหน้ากลยุทธ์ Sustainability ขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

 

เทสโก้ โลตัส ใช้โอกาสครบรอบ 25 ปี ประกาศกลยุทธ์ Sustainability สร้างความยั่งยืน ภายใต้นโยบาย The Little Helps Plan โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวจัดหาผลิตภัณฑ์แบบซื้อตรงจากเกษตร 100% ในปี 2565 , ลดการใช้พลาสติกและทุกบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์เทสโก้ต้องรีไซเคิลได้ ในปี 2568

นโยบายดังกล่าว เป็นนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มเทสโก้ทั่วโลกที่ปฏิบัติร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน วัดผลได้ และมีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยในไทยเอง ได้เริ่มขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเมื่อปี 2561

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในฐานะที่เทสโก้ โลตัส เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในไทย ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี จึงเป็นที่มาของการยกระดับการทำงานในด้านความยั่งยืน จากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กร ไปสู่ระดับนโยบาย ที่ถูกผนวกเข้ากับแผนการดำเนินงานทางธุรกิจและไม่สามารถแยกออกจากกันได้

สำหรับนโยบายด้านความยั่งยืนของเทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานที่มีการจ้างงานเกือบ 50,000 ตำแหน่ง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้พนักงานได้ก้าวสู่จุดหมายของชีวิต อาทิ ความก้าวหน้าทางอาชีพ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน รวมถึงมีนโยบายจ้างงานพื่อสนับสนุนโครงสร้างสังคมไทย อาทิ การจ้างงานผู้เกษียณอายุในโครงการ 60 ยังแจ๋ว การจ้างงานนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ

ในด้านชุมชน เน้นการมอบอาหารคุณภาพสูงให้ผู้ด้อยโอกาส เช่น ‘โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง’ ที่มอบอาหารกลางวันเปี่ยมคุณค่าโภชนาการให้เด็กนักเรียน 77 โรงเรียน ใน 77 จังหวัด และบริจาคอาหารที่ยังทานได้แต่จำหน่ายไม่หมดจากไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่

ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เร่งด่วน เทสโก้ โลตัส ได้มุ่งลดขยะพลาสติกและเป็นผู้นำด้านการลดขยะอาหาร โดยเป็นค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกมาโดยตลอด เช่น งดใช้ถุงพลาสติกเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า 1-2 ชิ้น ในร้านค้าขนาดเล็กทั้ง 1,800 แห่งทั่วประเทศ และภายในสิ้นปี พ.ศ. 2562 เราจะเลิกใช้หลอดพลาสติกทั้งหมด นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เลิกใช้ถาดโฟมทั้งหมดในธุรกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

เป้าหมายด้านความยั่งยืนใน 6 เดือนข้างหน้า

 ส่วนเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว

การจัดหาผลิตภัณฑ์แบบซื้อตรงจากเกษตร 100% ในปี 2565 , ลดการใช้พลาสติกและทุกบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์เทสโก้ต้องรีไซเคิลได้ ในปี 2568 และลดการทิ้งอาหารภายในธุรกิจลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2573

 


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •