เผยสำรวจ ผู้บริโภคใช้เวลาแอปฯ วันละกี่นาที

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

operamediaworks_mobilefirstinsights_2016_q3-700

Opera Mediaworks แพลตฟอร์มโฆษณาบนสมาร์ทโฟน เผยผลสำรวจเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้บริโภคใช้บนแอปฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ พบว่า ปัจจุบันผู้บริโภคใช้เวลาไปกับแอปฯ มากขึ้นในแต่ละวัน โดยเฉลี่ย 36.9 นาที (18.4 ชั่วโมง/เดือน) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ที่ใช้เวลา 33.5 นาที และ 30 นาทีในไตรมาสแรกของปี 2016 ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวมาจากการเก็บข้อมูลจาก แอปฯ ที่ได้รับความนิยม 100 อันดับ

q3_2016_graph_1

และเมื่อแบ่งตามการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่จะแอปฯ ครั้งละ 9-10 นาทีโดยประมาณ แอปฯ ประเภทเกมและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จะใช้เวลานานกว่าแอปฯ Social Network และอีคอมเมิร์ซ จาก 100 แอปฯ ที่สำรวจ พบว่า แอปฯ ข่าวมีสัดส่วนมากที่สุดถึง 28.5% ตามมาด้วยแอปเกม 27.7%

ด้านความถี่ของการใช้งาน ผลสำรวจยังพบอีกว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะเปิดแอปฯ เดิมประมาณ 4 ครั้งต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ใช้ประมาณ 3 ครั้งต่อวัน

q3_2016_graph_2

 

 

Source 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •