ความต่างระหว่างคน 2 Gen ในการใช้งบการตลาดออนไลน์

  • 182
  •  
  •  
  •  
  •  

451161017-700

ปัจจุบันเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น เด็กจบใหม่ที่มีไฟ และพร้อมจะเดินตามฝันในการมีธุรกิจของตัวเอง ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมและแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และกล้าเสี่ยง จากการวิจัยล่าสุดของ Magisto เผยว่า กลุ่ม Millennial ใช้งบสำหรับการตลาดออนไลน์ไปกว่า 58% โดยเฉลี่ย แตกต่างจากกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่ใช้งบไปเพียง 14% จากงบการตลาดทั้งหมด

digitalbudget-magisto-091116

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวมาจากกลุ่ม Millennial ที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก อายุ 28-29 ปี จำนวน 218 คน และกลุ่ม Baby Boomer ที่เป็นเจ้าของกิจการ/หัวหน้า/ผู้บริหาร จำนวน 275 คน

นอกจากนี้ 68% ของกลุ่ม Millennial ยังบอกอีกว่า การใช้สื่อออนไลน์ หรือ Social Media จะช่วยสร้างการรับรู้ไปสู่ผู้บริโภคได้ และมีเพียง 27% ของกลุ่ม Baby Boomer เท่านั้น ที่คิดเหมือนกับกลุ่ม Millennial

socialmedia-magisto-091116
61% ของกลุ่ม Millennial บอกว่า วิดีโอ เป็นส่วนสำคัญในการทำตลาดออนไลน์สำหรับพวกเขา และ 45% ของกลุ่ม Baby Boomer ก็เห็นว่าวิดีโอเป็นส่วนสำคัญในการทำตลาดออนไลน์เช่นเดียวกัน

video-magisto-091116

Source

 


  • 182
  •  
  •  
  •  
  •