เมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์แย่ๆ จากแบรนด์ พวกเขาจะยังซื้อสินค้าหรือไม่

  • 213
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_546883993-700

จากการสำรวจของ CMO Council และ Dow Jones เผยว่า สิ่งที่ผู้บริโภคไม่ชอบที่สุดคือ โฆษณาหลอกลวง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวไปเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในอเมริกาเหนือ และอังกฤษจำนวน 2,000 คน ในจำนวนนี้ 22.6% กล่าวว่า สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบในการทำตลาดของแบรนด์ต่างๆ คือ โฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิด โฆษณาปลอม หรือโฆษณาหลอกลวง ตามมาด้วย 11.3% โฆษณาที่สร้างความรำคาญ และ 11.2% ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือที่รับประกันไว้ นอกจากนี้ พนักงานที่ไม่สามารถให้ข้อมูลสินค้าได้ก็มีส่วนเช่นกัน

bothersome-cmocouncil-190617

ในส่วนของการใช้งานบนสมาร์ทโฟน สิ่งที่ทำให้รำคาญที่สุด อันดับหนึ่ง 21.8% โฆษณา Pop-Up, 17.4% โฆษณาวิดีโอเล่นอัตโนมัติ และ 10.2% โฆษณาแบบข้อความที่ต้องคลิกต่อไปยังหน้าอื่น

digitalads-cmocouncil-190617

สิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมองแบรนด์นั้นๆ ในเชิงลบ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ตามมาด้วย โฆษณาที่แสดงออกถึงการเลือกปฏิบัติ แสดงความรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และโฆษณาที่สร้างความรำคาญ

negativeads-cmocouncil-190617
นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของกลุ่มสำรวจบอกว่า พวกเขาเคยมีประสบการณ์เชิงลบต่อโฆษณาจากแบรนด์ และเมื่อถามว่าพวกเขาจะใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากแบรนด์นี้หรือไม่ 66.2% บอกว่า ซื้อ, 22.2% ไม่แน่ และ 11.7% ไม่ซื้อ

impact-cmocouncil-190617

 

Source


  • 213
  •  
  •  
  •  
  •