เหล่าคุณพ่อ คุณแม่ ใช้ Social Media อย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_19.5036e131458.original-higlight

นอกจากอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้เราเข้าถึงความบันเทิงมากขึ้น อินเตอร์เน็ต หรือ Social Media ยังเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่พร้อมจะให้เราค้นหาทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียน การทำงาน หรือแม้แต่เรื่องครอบครัว ในยุคนี้พ่อแม่หลายๆ คนก็เริ่มใช้ Social Media มากขึ้น เริ่มรู้จัก Facebook หรือ Instagram มาดูกันว่ากลุ่มพ่อแม่ มีพฤติกรรมอย่างไรในการใช้ Social Media

จากการสำรวจของ Pew Research Center ได้ทำการสอบถามกลุ่มพ่อแม่ในสหรัฐฯ จำนวน 1,235 คน โดยเก็บข้อมูลในช่วงปี 2014 เกี่ยวกับการใช้ Social Media พบว่า 59% ของพ่อแม่ชาวสหรัฐฯ ใช้ Social Media เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ 66% และคุณพ่อ 48%

นอกจากนี้ 31% ของเหล่าพ่อแม่ได้ใช้ Social Media เพื่อโพสต์คำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกบน Social Network

PI_2015-07-16_parents-and-social-media_02

กลุ่มพ่อแม่ใช้แพลตฟอร์มใดบ้าง

จากการสำรวจในครั้งนี้พบว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่จะใช้ Social Media เฉลี่ยคนละ 3 แพลตฟอร์ม อันดับ 1 คือ Facebook 74% แบ่งเป็น คุณแม่ 81% และคุณพ่อ 66%

สำหรับ Instagram มีกลุ่มพ่อแม่ใช้งาน 25% แบ่งเป็น คุณแม่ 30% และคุณพ่อ 19%

PI_2015-07-16_parents-and-social-media_03

พฤติกรรมการใช้ Social Media

PI_2015-07-16_parents-and-social-media_04

75% ของกลุ่มพ่อแม่บอกว่า พวกเขาใช้ Facebook ทุกวัน (โดย 51% บอกว่าใช้วันละหลายครั้ง) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ยังไม่มีลูก พวกเขาใช้ Facebook ทุกวันเพียง 67% เท่านั้น ในจำนวนนี้มี 42% ที่ใช้วันละหลายครั้ง

สำหรับ Instagram กลุ่มพ่อแม่มีการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่มากเท่าไรนัก มีเพียง 39% เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มที่ยังไม่มีลูก ที่มีการใช้ Instagram เป็นประจำทุกวัน 54%

 

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •