ผลสำรวจชี้สงกรานต์ช่วยสร้างความสุขให้คนไทยเล็กน้อย และพร้อมจ่ายถ้าช่วยสร้างความสัมพันธ์และปลอดภัยให้ครอบครัว

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นหนึ่งในประเพณีไทยที่คนไทยล้วนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้คนที่ต้องออกมาทำงานต่างบ้านต่างเมือง จะใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในการเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อร่วมพบปะกับครอบครัวและหมู่ญาติ แต่ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยห่างหายจากเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ด้วยมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ส่งผลให้ ต้องมีการยกเลิกเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนที่ออกมาทำงานต่างบ้านต่างเมืองไม่สามารถกลับบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมพบปะกับครอบครัวและหมู่ญาติ และเป็นผลให้ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยลดลง โดยผลสำรวจของสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทในเครือฯ ฮาคูโฮโด เฟิร์ส (ประเทศไทย) ในด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

 

โรคระบาด-พิษเศรษฐกิจ ทำคนไทยทุกข์

โดยผลสำรวจพบว่า เนื่องจากความสุขของคนไทยลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและสุขภาพ รวมถึงความมั่งคั่งและความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าแบรนด์ต่างๆ ควรทำการตลาดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว อาทิ กิจกรรมเน้นเสริมความสัมพันธ์กับครอบครัว แต่ยังปลอดภัยจากโรคระบาด หรือการจัดโปรโมชันช่วงซัมเมอร์ที่ส่งความรักความห่วงใยมากขึ้น

นอกจากสถานการณ์โรคระบาดแล้ว สภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ยังสร้างความกังวลใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก และเป็นตัวฉุดรั้งความสุขของคนไทยในภาพรวม ส่งผลให้คนไทยหันมาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยความมั่งคั่ง และการจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นหรือฟุ่มเฟือย

 

3 กลุ่มสินค้าที่ให้ความสำคัญ

ที่สำคัญ จากผลสำรวจยังพบว่า รายการสินค้าที่ผู้บริโภคไทยให้ความสำคัญมากที่สุดในช่วงนี้ คือ อาหาร, ของใช้ในชีวิตประจำวัน และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้สินค้าทั้ง 3 กลุ่มมีความสำคัญ เกิดจากการเตรียมตัวรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเดินทางกลับบ้านไปสังสรรค์กับครอบครัวและหมู่ญาติ จึงเน้นซื้อของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และยังให้ความสำคัญกับการซื้อของต่างๆ เพื่อคนในครอบครัว

 

นอกจากนี้เมื่อสำรวจลงลึกในรายละเอียด ยังพบว่า การสังสรรค์กับครอบครัวและหมู่ญาติ จะเน้นการสังสรรค์อยู่ที่บ้านเป็นหลัก และลดการสังสรรค์นอกสถานที่เพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนนิยมซื้ออาหารกักตุนไว้ที่บ้านในช่วงสงกรานต์ โดยจะมีการวางแผนการจับจ่ายให้รัดกุมมากขึ้น

 

แบรนด์ต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค

ผลวิจัยดังกล่าวช่วยชี้ให้แบรนด์เห็นว่า ในช่วงที่ยากลำบากทั้งจากสถานการณ์โรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจแต่ผู้คนก็ยังมีการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้นแบรนด์จึงควรปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค ด้วยการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดของผู้คนโดยเน้นความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาด รวมไปถึงการนำเสนอโปรโมชั่นที่แปลกใหม่ที่ช่วยส่งความรักความห่วงใยไปถึงคนที่บ้านเกิด

 

ที่สำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หลายคนใช้โอกาสนี้ในการเดินทางกลับบ้าน หลังไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลากว่า 2 ปี ขณะที่บางคนยังคงต้องระมัดระวังและกังวลกับการเดินทาง แต่ไม่ว่าจะออกเดินทางกลับบ้านหรือยังไม่ตัดสินใจกลับ กลุ่มคนเหล่านี้ก็พร้อมจ่ายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสุขให้กับคนในครอบครัวที่บ้าน


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา