เจาะลึกพฤติกรรมนักการตลาด และนักโฆษณา ต่อการใช้ Native Advertising บนสมาร์ทโฟน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

InMobi Native Advertising on Mobile Perceptions Study 2015-page-001-higlight

ในขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การโฆษณาต่างๆ จึงต้องปรับตัวให้มากขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์การตลาดสำหรับสมาร์ทโฟนด้วย Inmobi จึงได้ทำการสำรวจ 348 บริษัทจากทั่วโลก ในกลุ่มนักโฆษณา แบรนด์ และเอเจนซี่ (ตามสัดส่วนนี้ เอเจนซี่ 42%, แบรนด์ 21%, นักโฆษณา 20%, อื่นๆ 13% และ DSP/Trading Desks 4%) เพื่อหาคำตอบว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรต่อ Native Advertising

InMobi Native Advertising on Mobile Perceptions Study 2015-page-004-700

 

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันว่า Native Advertising เป็นรูปแบบของการโฆษณาประเภทหนึ่ง ที่จะมีรูปแบบเหมือนเนื้อหาข่าว หรือบทความของแบรนด์นั้นๆ   ซึ่งในบางครั้ง ผู้อ่านไม่รู้สึกเลยว่ากำลังอ่านบทความ หรืออ่านโฆษณาอยู่

นอกจากนี้ Native Advertising ที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ อาทิ Search Ads, YouTube Ads และ Facebook Sponsored Posts ซึ่งทุกวันนี้ Social Media ต่างๆ ก็พยายามหากลยุทธ์มาดึงดูดนักโฆษณา นักการตลาดให้เสียเงินซื้อโฆษณาของตนเอง ในรูปแบบของ Native Advertising หากคอนเท้นต์ของคุณไม่เจ๋งจริง ก็มีโอกาสที่จะมีผู้พบเห็นได้น้อยมาก

ประเด็นที่น่าสนใจ

ในแง่ของการใช้จ่าย

• 33% ของนักการตลาดวางแผนที่ใช้จัดสรรงบประมาณสำหรับ Native Advertising บนสมาร์ทโฟน โดยใช้งบประมาณ 25-50%
• 21% ของนักการตลาด วางแผนจะเพิ่มงบประมาณ Native Advertising มากกว่า 50%
• เอเจนซี่ เป็นหน่วยงานที่ใช้ Native Advertising มากที่สุด

สถานะปัจจุบัน

• 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า Native Advertising เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะกับแอพพลิเคชั่น และ Mobile web
• 36% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้ Native Advertising
• มากกว่า 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ว่าเหมาะสมที่จะใช้ Native Advertising หรือไม่
• CTRs และ Engagement Rate จะเป็นตัววัดความนิยม ว่าแคมเปญนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่

การคาดการณ์ในอนาคต 57% ของแบรนด์ และเอเจนซี่วางแผนจะใช้ Native Advertising ในภายภาคหน้า

InMobi Native Advertising on Mobile Perceptions Study 2015-page-010-700

การใช้ Native Advertising Mobile ในปัจจุบัน

• 36% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า พวกเขากำลังใช้ Native Advertising อยู่
• 57% ของผู้ตอบแบบสอบถาม บอกว่า มีแผนที่จะใช้ในอนาคต

InMobi Native Advertising on Mobile Perceptions Study 2015-page-011-700

นักโฆษณา

• ใช้งานอยู่ 42%
• มีแผนจะใช้ในอนาคต 51%
• ไม่ต้องการใช้ 7%

เอเจนซี่

• ใช้งานอยู่ 33%
• มีแผนจะใช้ในอนาคต 62%
• ไม่ต้องการใช้ 5%

แบรนด์

• ใช้งานอยู่ 39%
• มีแผนจะใช้ในอนาคต 54%
• ไม่ต้องการใช้ 7%

InMobi Native Advertising on Mobile Perceptions Study 2015-page-012-700

สัดส่วนการใช้งบประมาณสำหรับ Native Advertising ปี 2014

โดยรวมแล้ว ทั้งแบรนด์ และเอเจนซี่จะใช้งบสำหรับ Mobile Native Ads ประมาณ 20% จากงบประมาณด้านโฆษณาดิจิตอลทั้งหมด

InMobi Native Advertising on Mobile Perceptions Study 2015-page-015-700

เหตุผลที่พวกเขาไม่ใช้ Native Advertising

ภาพรวม

• 29% บอกว่า ยังขาดความรู้ และผู้เชี่ยวชาญ
• 26% บอกว่า ข้อมูลไม่เพียงพอ
• 22% บอกว่า ไม่สะดวกที่จะติดตามผล และวัดผล

สำหรับแบรนด์

• 27% บอกว่า ต้องได้รับการฝึกฝน หรือยังไม่มีความรู้มากพอ
• 26% บอกว่า ขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าช่วยเหลือ
• 26% บอกว่า มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

InMobi Native Advertising on Mobile Perceptions Study 2015-page-020-700

ความสำคัญของการใช้ Native Advertising

ในมุมมองของแบรนด์ 58% มองว่า Native Advertising มีความสำคัญมากกว่าโฆษณาประเภทอื่นๆ แตกต่างจากฝั่งเอเจนซี่มองมองว่า Native Advertising นั้นมีความสำคัญพอๆ กับโฆษณาประเภทอื่น โดยรวมแล้ว 96% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อ Native Advertising

InMobi Native Advertising on Mobile Perceptions Study 2015-page-021-700

แอพฯ บนสมาร์ทโฟน ความบันเทิง-ข่าวสาร และร้านค้าปลีก คือ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จาก Native Advertising มากที่สุด ในปี 2015

ทั้งนี้ นักการตลาด นักโฆษณา และแบรนด์ ที่พยายามผลิต Native Advertising ให้มีคุณภาพทั้งในเรื่องของ เนื้อหา รูปแบบ รวมถึงต้องการให้โฆษณาของตัวเองเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์ม ต้องรู้จักการประยุกต์ใช้ รู้จักสอดแทรกเนื้อหาโฆษณา ให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์ม ด้วยการจัดข้อมูลที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย

 

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •