Forbes อันดับแอปฯ ตลอด 10 ปี แอปฯ ไหนโหลดมาก แอปฯ ไหนใช้เงินเยอะ

  • 117
  •  
  •  
  •  
  •  

Mobile App

อาจเรียกได้ว่าปี 2010 ถือเป็นปีต้นกำเนิดของโลกยุคดิจิทัล จากการเกิดของแอปพลิเคชั่นต่างๆ และโซเชียลมีเดีย เป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านจากระบบปฏิบัติการอย่าง Blackberry, Symbian เป็นต้น มาสู่ 2 ระบบปฏิบัติการในปัจจุบันทั้ง iOS และ Android โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา (2010-2019) แอปฯ กลุ่มโซเชียลมีเดียถือเป็นกลุ่มที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุด

จากข้อมูลที่ Forbes ได้รวบรวมพบว่า แอปฯ ในเครือ Facebook ที่ประกอบไปด้วย Facebook, FB Messenger, WhatsApp และ Instagram กลายเป็น 4 แอปฯ แรกที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 4 แอปฯ จะมียอดการดาวน์โหลดสูงถึง 924 ล้านครั้ง ขณะที่ YouTube, Snapchat, Skype, Twitter ติดอันดับเข้ามาอย่างไม่น่าแปลกใจ

 

Top 10 Download
10 อันดับแอปพลิเคชันที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดในช่วงปี 2010-2019

 

แต่ที่น่าจับตาคือการติดอันดับของแอปฯ ยอดนิยมจากจีนอย่าง TikTok และ UC Browser ที่เป็นเว็บบราวเซอร์ของ Alibaba ติดเข้ามาในอันดับด้วยเช่นกัน แม้ว่า 8 ใน 10 อันดับจะเป็นแอปฯ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติอเมริกันหรือเป็นเจ้าของโดยบริษัทสัญชาติอเมริกัน แต่ใน 10 ปีจากนี้ไปอาจจะไม่เป็นเช่นนี้ เพราะหลายประเทศอย่างจีน อินเดีย มีแนวโน้มการเติบโตของแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น

Top 10 Spend
10 อันดับแอปพลิเคชันที่ผู้บริโภคยอมจ่ายสูงสุดในช่วงปี 2010-2019

ขณะที่ 10 แอปฯ ที่มีผู้บริโภคยอมจ่ายมากที่สุด มีเพียง YouTube เท่านั้นที่ติดอันดับในแอปฯ ที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุดด้วย โดยแอปฯ Streaming ที่ได้รบความนิยมสูงสุด โดยเฉพาะ Netflix แต่มีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต TikTok จะเป็นอีกแอพฯ ที่สามารถเทียบชั้น YouTube และสามารถติดอันดับทั้ง 2 ตาราง เนื่องจากตัวเลขงบโฆษณาของ TikTok เพิ่มสูงขึ้นถึง 75 เท่าในช่วงพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนปีนี้

Ads Spend TikTok
ปริมาณโฆษณาที่มีการใช้ในแอปฯ TikTok

 

จับตาต่อไปว่า ในอีก 10 ปีจากนี้แอปฯ จีนจะเข้ามามีบทบาทต่อโลกมากเพียงใด และแอปฯ ที่มาจากฝั่งอเมริกาจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพียงใด เพราะนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดอีกรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจโลก

 

Source: Forbes


  • 117
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา