รู้ไว้ไม่เสียรู้! ทำไมมหาลัยฯในอเมริกา ถึงไม่สอนวิชาเกี่ยวกับ ‘การตลาดดิจิตอล’ ?…แล้วในประเทศไทยล่ะ?

 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  

onlineadvertising

“เพราะยุคนี้ คือ ยุคของดิจิตอล”

ประโยคบอกเล่าชวนขบคิดจากมิตรสหายท่านหนึ่ง ทำเอาผมหรี่ตาลงถึง 3 เซน เพราะอดคิดไม่ได้ว่า…การตลาดในยุคนี้ กำลังถูกควบคุมด้วยคำว่า ‘ดิจิตอล’ จริงๆหรือ? หลังจากครุ่นคิดอยู่นาน จากนั้นจึงประมวลเข้ากับการทำงานในชีวิตประจำวันของผมที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้ผมเข้าใจว่า…ยุคสมัยที่ผันผ่านไป ทำให้ทุกสิ่งต้องปรับเปลี่ยนตาม เช่นกัน

ในคราวเดียวกัน, ก็น่าประหลาดใจจนตาลุกโพลง เพราะเชื่อหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing เลย วันนี้ผมเลยมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านทุกท่าน ถือเป็นเกร็ดความรู้ ที่รู้ไว้…ก็ไม่ ‘เสียรู้’ ครับ

จุดเริ่มต้นของความพลาดพลั้ง

MacBook1

จากผลการสำรวจรายงาน 2013 B2B Leader ของ Circle Marketing พบว่า 79% ของผู้นำองค์กรธุรกิจแจ้งว่า “เกิดช่องว่างระหว่างทักษะ” ขึ้นกับพนักงาน หรือทีมงาน อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลโดยเฉพาะในเชิงตัวเลข การเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสุดท้ายความสามารถในเชิงเทคนิคของการตลาดดิจิตอล นั่นเอง

นอกจากนั้นยังพบว่า 200 มหาลัยฯ ที่เปิดสอนด้านธุรกิจ (Business Schools) มีมากกว่า 64 สถาบันที่ไม่ได้จัดหลักสูตร หรือเปิดสอนโดยตรงด้าน ‘การตลาดดิจิตอล’ เพราะแวดวงการศึกษามีการเคลื่อนตัวที่ช้าไม่ทันต่อเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ มีการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ สรุปรวมๆ ได้ดังนี้:

1. คณาจารย์ในสถาบันฯ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล และไม่สามารถว่าจ้างบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาสอนแบบ Part-Time ได้

2. ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มองว่าการตลาดดิจิตอลก็เหมือนกับการตลาดโดยทั่วไป แต่เพียงต้องสอนและเพิ่มทักษะด้านข้อมูล เครื่องมือการใช้งานที่เหมาะสม

3. การตลาดดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หนังสือและเนื้อหาที่ตีพิมพ์ตอนนี้ อาจจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการจัดหลักสูตร และเนื้อหาที่สอดคล้องกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้งานจริงได้

Digital Marketing สำคัญ…แต่ไม่มีคน ‘สำคัญ’ พอที่จะถ่ายทอด

เหตุผลหลักๆอีก 6 ข้อ ว่าทำไมสถาบันการศึกษาเหล่านั้นไม่สอนเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล

1. คณาจารย์มีความรู้ด้านการตลาด แต่ไม่ได้ศึกษาและมีความรู้ด้านการตลาดดิจิตอล หรือจบทางด้านนี้มาโดยตรง

2. การสอนการตลาดดิจิตอล มักใช้เวลาในการเตรียมการสอนค่อนข้างนาน กินเวลา มีค่าใช้จ่าย และยากต่อการรวบรวมเนื้อหา…หากคณาจารย์เหล่านั้นไม่มีเครื่องมือ หรือตัวช่วยที่ดี และมีงบประมาณมากพอ

3. คณาจารย์หลายคนกลัวว่านักเรียนของเขาจะมีความรู้ด้านการตลาดดิจิตอลมากกว่าตัวเอง

4. อุปกรณ์ และสื่อการสอน จำพวกหนังสือ หรือเอกสารต่างๆที่ใช้ ส่วนใหญ่มักจะอัพเดทไม่ทัน เพราะทันทีที่ตีพิมพ์ออกมา ก็นับได้ว่าเรื่องนั้นไม่ทันต่อการนำไปใช้ในการสอนแล้ว

5. กลัวที่จะสอน และให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง แม้กระทั่งหลักการ หรือแนวทางการปรับใช้ ที่ไม่สามารถทำได้จริง รวมทั้งคณาจารย์บางท่านมองว่าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาแล้วก็ไป ไม่ยั่งยืน

6. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการตลาดดิจิตอลให้ทันสมัยนั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการพิจารณาและขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งอาจไม่ทันต่อการนำไปใช้ในการทำงานกับองค์กร

Digital MarkeTHAI

facebook

แน่นอนว่าตอนนี้มหาลัยฯใหญ่ๆในอเมริกาอาจยังไม่เห็นแน่ชัด แต่ก็เริ่มเห็นหลักสูตรการตลาดดิจิตอลตามสถาบันการสอนนอกมหาลัยฯ ซึ่งเปิดหลักสูตรนี้เพื่อคนที่สนใจโดยตรงอย่างหลากหลายสถาบันเลยทีเดียว หากพูดถึงเมืองไทย…มีไหมในมหาลัยฯใหญ่ๆในบ้านเราที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ขอบอกว่ามีครับ แต่ไม่ได้ถูกแฝงเข้าไปในหลักสูตรการเรียนตามระบบปกติ ซึ่งนั่นหมายถึง ปริญญาตรี แต่เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นดังนี้:

1. หลักสูตร Mini MBA ด้านการตลาดดิจิตอล เรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางด้านการตลาดดิจิตอล ไปจนถึงแนวทางการบริหารจัดการ การตลาดดิจิตอล มีระยะเวลาการอบรมมากกว่า 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์

2. หลักสูตรอบรมการตลาดดิจิตอลโดยทั่วไป เน้นเรียนรู้เบื้องต้น และเครื่องมือในการทำการตลาดดิจิตอล มีระยะเวลาการอบรมภายใน 1-2 วัน

โดยทั่วไปสถาบันอบรมในบ้านเราจะเน้นเรื่องเครื่องมือเป็นหลัก สรุปง่ายๆ ดังนี้:

 • วิธีการทำการตลาดผ่าน Facebook เช่น การสร้างแฟนเพจ และการโฆษณาบน Facebook
 • วิธีการทำการตลาดบนเว็บไซต์ หรือ Search Engine เช่น การทำโฆษณาบน Adwords และ Google Display Network
 • วิธีการทำการตลาดบน Instagram เช่น การโพสให้โดนใจลูกค้าเป้าหมาย
 • Content Marketing การตลาดเชิงเนื้อหา

 

อนึ่ง, บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่การได้ ‘เป็น’ สิ่งที่ดีที่สุด…หากแต่คือการ ‘เลือก’ สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเอง ครับ

ข้อมูลการวิเคราะห์จาก DigitizeME

แหล่งที่มา


 • 7
 •  
 •  
 •  
 •