ตอบคำถาม อีเมลยังเป็นช่องทางการตลาดที่จำเป็นอยู่หรือไม่?

  • 85
  •  
  •  
  •  
  •  

Email marketing

ตลอดปีนี้เราคงได้ยินกันว่า อีเมล เป็นช่องทางการตลาดที่เชย และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงเกิดคำถามว่า อีเมลยังจำเป็นอยู่หรือไม่? จากการสำรวจของ Bluecore ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มสำรวจจำนวน 1,174 คนในสหรัฐฯ ที่มีการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า 68% ของกลุ่มสำรวจ ยังต้องการอีเมลจากแบรนด์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร โปรโมชั่น หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ตามมาด้วย 6.9% การให้ข้อมูลขณะอยู่ในร้าน และ 5.6% ต้องการรับเป็นข้อความ

fixed2-bluecore-211116

นอกจากนี้ เมื่อดูตามอายุ อีเมลยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับทุกวัย Baby Boomer (73%), Generation X (71%), Millennial (62%), and Generation Z (65%) นี่อาจยืนยันได้ว่า แม้จะมีแพลตฟอร์ม หรือช่องทางใหม่ๆ เกิดขึ้น แบรนด์ไม่สามารถมองข้ามการใช้อีเมลได้เลย

generation-bluecore-211116
Source


  • 85
  •  
  •  
  •  
  •