อัพเดทส่วนแบ่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

 อ่านพบในนิตยสาร Marketeer ก็เลยนำมาฝากกับตัวเลขส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ โทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ผู้หญิง ไปจนถึงเครื่องดื่มเกลือแร่  ตัวเลขอัพเดท เม.ย. – พ.ค.

marketingshare_apr09_1-1

marketingshare_apr09_1-2

marketingshare_apr09_1-3

Source: Marketeer โดย ณัฐจิตต์ บูราณทวีคูณ


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •