อัปเดท Engagement ของแพลตฟอร์มต่างๆ ในครึ่งปีแรก

  • 300
  •  
  •  
  •  
  •  

Screen-Shot-2014-11-14-at-12.36.42-PM-700

อย่างที่ทราบกันว่าทุกแบรนด์ในขณะนี้ต้องใช้ Social Media อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสื่อสารกับลูกค้า จากการสำรวจล่าสุดของ TrackMaven ที่ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การโพสต์คอนเท้นต์ของแบรนด์ต่างๆ ใน Social Media จาก 40,000 แบรนด์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ รวมจำนวนการโพสต์กว่า 51 ล้านครั้ง ใน 4 แพลตฟอร์มยอดนิยม ทั้ง Facebook, Twitter, LinkedIn หรือ Instagram

ผลการสำรวจพบว่า Engagement โดยเฉลี่ยพบว่า Instagram มี Engagement ลดลง 25.85%, Facebook ลดลง 8.27%, LinkedIn ลดลง 7.6% มีเพียง Twitter เท่านั้นที่มี Engagement เพิ่มขึ้น แต่ก็เพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 1.08%

ทั้งนี้ แม้ทุกแพลตฟอร์มจะมี Engagement ลดลง แต่เมื่อเทียบกันแล้ว Instagram ยังเหนือกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ อยู่

1 TM-2016-SM-Industry-Index_Overall-Graph-1-1

สำหรับความถี่ในการโพสต์คอนเท้นต์เฉลี่ยต่อเดือน แบรนด์ส่วนใหญ่จะใช้ Twitter มากกว่า เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถโพสต์ได้หลายครั้งต่อวัน โดยที่ผู้บริโภคไม่รู้สึกรำคาญ และเข้าใจการใช้งานเป็นอย่างดี

3 frequency-trackmaven-220816

Source 1 และ 2


  • 300
  •  
  •  
  •  
  •