ย้อนดูอัตราการเติบโตของ Follower ใน Social Media แบบเดือนต่อเดือน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-175198671-700

เมื่อมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ใช้ Social Media ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย TrackMaven ได้เผยข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเติบโตของ Follower/ติดตามแบรนด์ในแพลตฟอร์ม Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn และ Pinterest) แบบเดือนต่อเดือน ตลอดปี 2015 โดยเก็บข้อมูลจาก 26,965 แบรนด์ในหลากหลายอุตสาหกรรม

เมื่อรวมทั้ง 5 แพลตฟอร์มแล้ว พบว่า มีการเติบโตของ Follower ตลอดปี 2015 ถึง 42% ซึ่งแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตด้าน Follower สูงสุดคือ Instagram เฉลี่ย 6-8% ต่อเดือน มากกว่า LinkedIn 2 เท่า และแพลตฟอร์มอื่นๆ 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2014 Instagram มีอัตราการเติบโตกว่า 100%

ในส่วนของ Facebook 23% (เมื่อดูในกราฟจะเห็นว่าเดือนมีนาคม 2015 ยอด Follower ใน Facebook ลดลงอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะ Facebook ได้ลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานออกไป) , Twitter 23% และ LinkedIn 24% มีการเติบโตเกือบ 1 ใน 4 เมื่อเทียบกับปี 2014 และที่ น้อยที่สุดคือ Pinterest 20%

social-media-inflation-index-700

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •