103.58.148.118

Posts by Tag: ม.ศรีปทุม»

Brand Move

เปิดโครงการแรกของปี GRAND UNITY ส่ง “CIELA Sripatum” บุกย่าน ม.ศรีปทุม ชูจุดเด่นคอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า คืนเวลาให้ชีวิต
Mar 5, 2018 Ξ No Comments

เปิดโครงการแรกของปี GRAND UNITY ส่ง “CIELA Sripatum” บุกย่าน ม.ศรีปทุม ชูจุดเด่นคอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า คืนเวลาให้ชีวิต

posted by

การมาของโครงการ CIELA Sripatum (เซียล่า ศรีปทุม) จาก GRAND UNITY เป็นที่จับตามอง หลังจาก GRAND UNITY ประกาศปรับกลยุทธ์เน้นโลเคชั่นติดรถไฟฟ้า ขยับเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในมากขึ้น ผ่านแนวคิด Simply Makes Sense. ที่สื่อถึงความใส่ใจทุกรายละเอียด ในคอนเซ็ปต์ ใช้ชีวิต…บนเหตุผลของคุณ

Biz & Marketing news

ม.ศรีปทุม ดึง “ภาวุธ-บุณย์ญานุช” สองกูรูร่วมวางหลักสูตร DEF พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
Nov 25, 2016 Ξ No Comments

ม.ศรีปทุม ดึง “ภาวุธ-บุณย์ญานุช” สองกูรูร่วมวางหลักสูตร DEF พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

posted by

โลกเราทุกวันนี้ปฏิเสธเรื่องของดิจิทัลไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผู้บริโภค การเข้าถึงตลาด การสร้างสรรค์แคมเปญ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ช่องทางของดิจิทัลเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ ดังนั้น นักธุรกิจที่ดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานดิจิทัล แต่การเสริมสร้างความรู้ให้กับตัวเองในเรื่องดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

PR News

[PR] ABC “นิ้วกลม” ถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองในหัวข้อ “เราถูกหลอกมาตลอดชีวิต”
Aug 29, 2014 Ξ No Comments

[PR] ABC “นิ้วกลม” ถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองในหัวข้อ “เราถูกหลอกมาตลอดชีวิต”

posted by

“นิ้วกลม” ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองแง่คิดในหัวข้อ “เราถูกหลอกมาตลอดชีวิต” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY

Brand Move

Google ร่วมมือกับ ม.ศรีปทุม กระทรวงพาณิชย์ ทำเว็บไซต์
Sep 17, 2009 Ξ No Comments

Google ร่วมมือกับ ม.ศรีปทุม กระทรวงพาณิชย์ ทำเว็บไซต์

posted by

Google หนุนไทย 1 ใน 4 ประเทศแรกนำโปรเจคกระตุ้น SME ท้องถิ่นทำตลาดผ่านระบบออนไลน์ ล่าสุดร่วมมือ “ม.ศรีปทุม – ก.พาณิชย์” ทำเว็บไซต์

Recent Posts

Facebook