103.58.148.118

Posts by Tag: โมบายแบ้งก์กิ้ง»

Biz & Marketing news

พลิก Mobile Banking สู่ Lifestyle Platform กสิกรไทยเพิ่มฟีเจอร์ตอบโจทย์ พร้อม “เงินกู้ผ่านแอป”
Feb 13, 2018 Ξ No Comments

พลิก Mobile Banking สู่ Lifestyle Platform กสิกรไทยเพิ่มฟีเจอร์ตอบโจทย์ พร้อม “เงินกู้ผ่านแอป”

posted by

จากกระแสความนิยมใช้งานมือถือ แน่นอนว่าในภาคการเงินก็ต้องพูดถึง Mobile Banking เพื่อเข้าถึงและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในปัจจุบัน เรื่องนี้ทำให้ทุกสถาบันการเงิน

Recent Posts

Facebook