103.58.148.118

Posts by Tag: Gold Gift Card Limited Edition»

Biz & Marketing news

ยกระดับของขวัญวันแม่ ที่ต่อยอดสู่การลงทุน กับ Gcap Gold
Aug 9, 2018 Ξ No Comments

ยกระดับของขวัญวันแม่ ที่ต่อยอดสู่การลงทุน กับ Gcap Gold

posted by

การมอบของขวัญแก่บุคคลที่เรารักในวันสำคัญหรือเทศกาลพิเศษ ถือเป็นเรื่องที่ใครหลายคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งของชิ้นนั้นบ่งบอกถึงระดับความสำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของความรักความห่วงใย ทั้งยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ในอนาคต และสะท้อนรสนิยมทั้งผู้ให้และผู้รับอีกด้วย

Recent Posts

Facebook