IBM รุกเทคโนโลยี Blockchain หนุน #ส่งออก แม่นยำ พร้อม AI ในสนามแข่ง F1 และแฟชั่น

  • 61
  •  
  •  
  •  
  •  

IBM รุกเทคโนโลยี Blockchain หนุน #ส่งออก แม่นยำ พร้อม AI ในสนามแข่ง F1 และแฟชั่น
IBM รุกเทคโนโลยี Blockchain หนุน #ส่งออก แม่นยำ พร้อม AI ในสนามแข่ง F1 และแฟชั่น

หากพูดถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีระดับโลก คงต้องมีชื่อ IBM เป็นหนึ่งในนั้น จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงชี้ให้เห็นว่า IBM เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มองเห็นถึงเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ในระดับโลก ที่สำคัญยังเป็นผู้นำเทรนด์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดจริงในยุคปัจจุบัน อย่างเช่นเทคโนโลยี Blockchain ที่ IBM จับมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูงสุดและสะดวกรวดเร็ว

โดยในงาน Think Thailand ที่ผ่านมา IBM ได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรในการนำแพลตฟอร์ม “เทรดเลนส์ (TradeLens)” ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดพิธีการทางศุลกากรให้กับบริษัทเอกชนผู้ส่งออกแล้ว ภาครัฐยังสามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยประเทศไทยเป็นประเทศลำดับที่ 2 ที่มีการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในหน่วยงานราชการ

โดยแพลตฟอร์ม “เทรดเลนส์” จะช่วยให้กระบวนการขนส่งเป็นระบบดิจิตอล โดยสมาชิกในเครือข่ายของระบบ Blockchain จะสามารถทราบข้อมูลการส่งสินค้าเกือบจะในทันที (Near Real-Time) โดยจะมีการระบุสินค้า ประเภทสินค้า จำนวนสินค้าตั้งแต่ที่สินค้าเข้าตู้ โดยระบบยังสามารถระบุได้ว่าตู้สินค้านั้นไปกับเรือลำไหน กำลังเดินทางอยู่ถึงช่วงไหนของทะเล ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการเตรียมพิธีการรับสินค้าที่กำลังจะมาถึง

IBM
(ซ้าย) นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ศุลกากร กรมศุลกากร
(ขวา) คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย

โดย คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย ชี้ว่า “แพลตฟอร์มเทรดเลนส์และการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในหลายๆ ด้าน จะส่งผลดีให้ทุกฝ่ายในระบบนิเวศของการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความโปร่งใส (Transparent) ความน่าเชื่อถือ (Trust) และความร่วมมือกัน (Collaboration)”

ในแต่ละปีสินค้ามูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาทถูกขนส่งระหว่างประเทศ โดย 80% ของสินค้าดังกล่าวส่งผ่านทางอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล ขั้นตอนทางเอกสารต่างๆ สร้างความยุ่งยากให้ระบบขนส่งทั่วโลก ทั้งสร้างความไม่แน่นอน ความไม่ถูกต้องของข้อมูล ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในขั้นตอนการเช็คสินค้าและกรอกข้อมูลด้วยมือ ขาดการประเมินความเสี่ยง การสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพและมีต้นทุนสูงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยังมีความไม่โปร่งใสอีกด้วย

AI Formula 1

ไม่เพียงเท่านี้ IBM ยังได้โชว์เทคโนโลยี AI ที่ใช้จริงในสนามแข่งรถ Formula 1 โดย AI ที่ IBM พัฒนาขึ้นจะทำงานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกจะมีการเก็บข้อมูลของรถยนต์ในฤดูกาลที่ผ่านมา รวมไปถึงรูปแบบลักษณะการขับขี่ของนักแข่งรถ เพื่อผสมผสานกันแล้วหารูปแบบของรถยนต์ ประเภทของเครื่องยนต์ ยางที่ต้องใช้ ถังน้ำมันที่ต้องใช้โดยไม่ลดทอนความเร็ว

AI IBM

ขนาดที่ AI ในส่วนที่ 2 จะถูกใช้ในช่วงเวลาของการแข่งขัน เพื่อประมวลผลว่าจะต้องขับอย่างไรให้สามารถขึ้นเป็นที่หนึ่งได้ และรวมไปถึงการคำนวณปริมาณน้ำมันในเครื่องยนต์ และความเสื่อมของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้เวลาในการเข้า Pitch ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ใช้เวลาน้อยที่สุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพการแข่งขันมากที่สุด ในอนาคต IBM อาจจะมีการปรับใช้ AI กับธุรกิจอื่นๆ เช่น Retail เป็นต้น


  • 61
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา