‘9 อันดับ’ สายงานด้านไอทีที่เนื้อหอมสุด ๆ

  • 210
  •  
  •  
  •  
  •  

เผยผลสำรวจ 9 สายงานด้านไอที ซึ่งเนื้อหอมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด ประจำปี 2562

“เอ็กซ์พีริส ประเทศไทย ” ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้จัดอันดับความต้องการแรงงานสายอาชีพไอที ปี 2562 จากการสำรวจกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่  กลุ่มค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ สถาบันการเงิน โทรคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต ที่ปรึกษาและให้บริการด้านไอที พบว่า

อันดับ 1 สายงาน Programmer & Developer  ปัจจุบันภาคธุรกิจมีการเร่งพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทดีไวซ์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปสู่การให้บริการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดใหม่ๆ  สายงานนี้จึงเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญ

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000 – 135,000 บาท/เดือน

อันดับ 2 Data Science  หัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ก็คือ การเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า  ดังนั้น ข้อมูลทางธุรกิจ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่หลายองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ และนำไปสู่การวางแผนการใช้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ธุรกิจ จึงทำให้สายงานดังกล่าวเป็นต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เช่น Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence, AI (Artificial Intelligence Engineer), ML (Machine Learning Engineer)

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 – 180,000 บาท/เดือน

อันดับ 3 ด้าน Infrastructure เช่น Network & System  เพราะการขับเคลื่อนและพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ ต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายพื้นฐาน รวมไปถึงมีทักษะการจัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ครบถ้วน อาทิเช่น Infrastructure Manager, Network Engineer, System Engineer, Network Administrator, System Administrator ฯลฯ

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 28,000 – 150,000 บาท/เดือน

อันดับ 4 E-Commerce & Digital Marketing  ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และผู้บริโภคคนไทยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพิ่มขึ้นติดอันดับท็อป 5 ของภูมิภาคเอเชีย บวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าและชำระเงินทางออนไลน์ ทำให้หลายธุรกิจหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลเข้ามาสร้างโอกาสทางธุรกิจ สายงาน อาทิ Online/Digital Marketing, Content Manager/Specialist, SEO/SEM, Web/Graphic Designer, Web Master, E-Commerce Front/Back End Developer (Web/Mobile) จึงเป็นที่ต้องการของตลาด

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 26,000 – 90,000 บาท/เดือน

อันดับ 5 ERP / SAP   เมื่อองค์กรมีความต้องการใช้ระบบ ERP เพื่อนำมาช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ทำให้ตำแหน่งงานของสายงานทางด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการสูงของตลาด เช่น SAP/Oracle Functional Consultant, SAP/ERP Analyst, ERP Consultant, ERP Implementation Specialist, ERP Support & Administrator

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 – 220,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 6 Database Management  ระบบฐานข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับและสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ทำให้ตำแหน่ง Database Administrator ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 28,000 ไปจนถึง 105,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 7 IT Management & Project Management  การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการทางธุรกิจยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพให้มีความเป็นอัติโนมัติยิ่งขึ้น ตลาดออฟไลน์มีการหันมาทำออนไลน์มากขึ้น ทำให้เกิดโจทย์ทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งต้องการกลุ่มสายงานลูกผสมที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กับไอทีมาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ ในเชิงงานโครงการ จึงไม่น่าแปลกใจที่สายงานนี้ติดอันดับ

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 38,000 – 150,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 8 Cyber Security  สายงานนี้มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในโลกไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องสร้างความมั่นใจว่า ระบบต่างๆ มีความปลอดภัย ไม่มีช่องโหว่เกิดขึ้นในระบบขององค์กร รวมถึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 65,000 – 200,000 บาทต่อเดือน

อันดับ 9 IT Support  เป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากการขยายตัวของตลาดไอทีและการทรานส์ฟอร์เมชั่นเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 18,700 – 55,000 บาทต่อเดือน

ผลการสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งกลุ่มแรงงานทั้ง 9 สายงาน ยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงโอกาส รวมถึงผลตอบแทนที่เริ่มต้นไม่ใช่น้อย และยังมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างต่อเนื่อง


  • 210
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE