TikTok เปิดอินไซต์ผู้ใช้งานภาคอีสานคือนักสร้างคอนเทนต์ใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มสูงสุด 7,000 บาท/เดือน

  • 305
  •  
  •  
  •  
  •  

 

TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนท์ที่สร้าง Game Changer ในหลายอุตสาหกรรมที่กำลังเข้าสู่การเป็น Shop Entertainment อย่างเต็มรูปแบบที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้ใช้ TikTok มีความน่าสนใจไม่น้อยจากผลการสำรวจของ TikTok เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพสูงในการผลิตคอนเทนต์และสามารถกลายเป็นกลุ่มลุกค้ากลุ่มใหญ่ได้พร้อมเหตุผลที่ว่าทำไมนักการตลาดจึงควรเข้าถึงคนกลุ่มนี้

 

ผู้ใช้งานภาคอีสานในอีสานคือนักสร้างคอนเทนต์  ใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มสูงสุด 7,000 บาท/เดือน

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้งานในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วม 3 ใน 4 มีการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยจำนวนเงินประมาณ 1,000-7,000 บาทต่อเดือน  1 ใน 3 ของผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มในการค้นหาข้อมูล  1 ใน 2 ของผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัดสินใจซื้อสินค้าภายในวันเดียวกันหลังจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 3 ใน 4 ของผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากพบเห็นเนื้อหาสินค้าหรือแบรนด์บน TikTok

 

 

แม้พฤติกรรมของผู้บริโภคจะนิยมค้นหาเพื่อเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของแบรนด์ได้ด้วยตนเองแล้ว แต่แบรนด์ไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้บริโภควิ่งเข้ามาหาข้อมูลเพียงด้านเดียวอีกต่อไป เพราะแบรนด์ที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภคได้เร็วกว่าจะมีโอกาสแย่งชิงพื้นที่ได้ใจเร็วกว่าและสามารถเข้าไปครองพื้นที่ในใจของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ก่อนใคร หนึ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจกลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้

 

ผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือนักสร้างคอนเทนต์

เนื้อหาที่ผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจมีหลากหลายประเภท สำหรับ 5 ประเภทเนื้อหาที่ติดอันดับและได้รับความสนใจมากที่สุดของผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่มประเภทความสวยความงาม ประเภทเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอที ประเภทยานยนต์ และประเภทแฟชั่น สำหรับรูปแบบเนื้อหาที่ผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความนิยมสำหรับการสร้างคอนเทนต์ ได้แก่ เทรนด์ (เช่น แฮชแท็ก หรือ เอฟเฟกต์ ฯลฯ) วิดีโอเพลง (เช่น ลิปซิงค์ ดูเอ็ท ฯลฯ) เคล็ดลับ การเปิดกล่องช้อปปิ้ง และการทำตามชาเลนจ์ (เช่น ไวรัลวิดีโอ ฯลฯ)

 

 

วัฒนธรรมย่อยจะกลายมาเป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

ผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และตัวตนของพวกเขาร้อยละ 71 ของจำนวนผู้ใช้งานกล่าวว่าตนเองรู้สึกผูกพันใกล้ชิดกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบด้วยบนแพลตฟอร์ม TikTok วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน และวัฒนธรรมอื่น ๆ จากผลสำรวจของ TikTok พบว่า ผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรักและหวงแหนเอกลักษณ์และตัวตน ความน่าสนใจของข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมย่อยจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) ที่แบรนด์และนักการตลาดต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะการผลิตเนื้อหาเพื่อให้สามารถเจาะตลาดเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างตรงใจ

 

 

นอกจากนี้ ข้อมูลยังพบว่า ผู้ใช้งานร้อยละ 71 รู้สึกคุ้นเคยกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่เคยโต้ตอบกันบนแพลตฟอร์ม TikTok โดยผ่านวัฒนธรรมย่อยและเทรนด์ต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น อาจเรียกได้ว่า TikTok เป็นพื้นที่หล่อหลอมทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมความแตกต่างหลากหลายของประชากรเข้าไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์ม และถือเป็นโอกาสสำคัญที่แบรนด์จะปรับตัวเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


  • 305
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE