How to การเปิดใช้งาน “ชุดคำสั่งรองรับงานพิมพ์ภาษาไทย” ที่ Adobe เพิ่งอัพเดทไปล่าสุด

 • 1.2K
 •  
 •  
 •  
 •  

adobe124

คนที่เคยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator  จะรู้ดีว่าเวลาพิมพ์ภาษาไทย จะไม่สามารถใช้ฟอนต์มีอยู่ทั้งหมดได้ ทำให้เวลาพิมพ์ตัวอักษรจะไม่ขึ้นเป็นภาษาไทย และยังเจออุปสรรคอย่างสระลอย สระจม หรือพยัญชนะตัวติดกันบ้าง ส่งผลให้เสียเวลาต้องคอยมาแก้ความผิดพลาดของระบบอยู่บ่อยครั้ง แต่ล่าสุด Adobe ได้ทำการอัพเดท Photoshop CC และ Illustrator CC ซัพพอร์ตภาษาประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก, ตะวันออกกลาง, และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “ภาษาไทย”

สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Photoshop CC

 1. เปิดฟังก์ชั่นการปรับแต่งโดยเลือก คำสั่ง Edit ต่อด้วย > Preferences และ> Type
 2. ภายใต้ชุดกำสั่งในส่วนของ Choose Text Engine Options ให้ติ๊กเลือกอ๊อฟชั่น Middle Eastern and South Asian
 3. เปิดไฟล์งานที่ต้องการทำงาน
 4. สร้างเลเยอร์ของ Type
 5. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานบนพาแนล Character (ภาษาที่รองรับล่าสุดได้แก่ ภาษาไทย, พม่า, ลาว, เขมร และภาษาสิงหล)
 6. หลังจากเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถเลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งาน ตัวอย่าง ถ้าเลือกภาษาไทยให้เลือกแบบอักษรไทย เช่น Adobe Thai หรือ Noto Sans Thai
 7.  คัดลอกและวางข้อความในภาษาที่คุณเลือก หากคุณมีการตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดไว้แล้ว คุณสามารถเพียงพิมพ์ข้อความภาษานั้นได้เลย

a1

รูป: แสดงการเลือกรูปแบบข้อความที่ต้องการ ให้ตรงกับตัวเลือกของกลุ่มภาษาที่ต้องการใช้งาน

หมายเหตุ:

คุณต้องเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งเลย์เอาท์, แบบอักษรและตัวเลือกภาษา (ใน dictionary) เพื่อให้องค์ประกอบของคำหรือข้อความภาษานั้นปรากฏออกมาอย่างถูกต้อง

การเลือกเลย์เอาท์

ใน flyout เมนูส่วนของตัวเลือกในหน้า Paragraph มีลิสต์ของเลย์เอาท์ให้เลือกตามภาพด้านล่าง:

 • เลย์เอาท์แบบภาษาตะวันออกกลาง (Middle Eastern) และเอเชียใต้ (South Asian)
 • เลย์เอาท์แบบภาษาละตินและเอเชียตะวันออก

a2

รูป: หน้าต่างแสดงการเลือกรูปแบบวรรค (paragraph layout)

การเลือกภาษา

ในส่วนของหน้าคำสั่ง Character คุณสามารถเลือกตัวเลือกภาษาที่เกี่ยวข้องได้จากรายการเลื่อนเพื่อเลือกภาษา

a3

สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Illustrator CC

 1. เปิดฟังก์ชั่นการปรับแต่งโดยเลือก คำสั่ง Edit > Preferences > Type
 1. เลือกอ๊อฟชั่นภาษา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Option) หรือ ภาษาสันสกฤต (Show Indic Option)
 1. เปิดไฟล์งานที่ต้องการทำงาน
 1. สร้างประเภทของเลเยอร์ โดยใช้เครื่องมือ Type
 1. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานบนพาแนล Character (ภาษาที่รองรับล่าสุดได้แก่ ภาษาไทย, พม่า, ลาว, เขมร และภาษาสิงหล)
 1. หลังจากเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถเลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งาน ตัวอย่าง ถ้าเลือกภาษาไทยให้เลือกแบบอักษรไทย เช่น Adobe Thai หรือ Noto Sans Thai
 1. คัดลอกและวางข้อความในภาษาที่คุณเลือก หากคุณมีการตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดไว้แล้ว คุณสามารถเพียงพิมพ์ข้อความภาษานั้นได้เลย

b1

รูป: แสดงการเปิดใช้งานตัวเลือกกลุ่มภาษาเอเชียตะวันออก (East Asian) และภาษาสันสกฤต (Indic) ผ่าน Preferences

เลือกการจัดคำของภาษา (Composer)

เมื่อคุณเปิดใช้งานออพชั่นตัวเลือกภาษาเอเชียตะวันออก หรือภาษาสันสกฤต ต่อนี้ไปการจัดคำจะมีอยู่ในเมนูแบบเลื่อนชั้น (flyout) ของหน้าชุดคำสั่ง Paragraph (มีอยู่ใน Control Panel หรือเรียกใช้จากการกดคีย์บอร์ด Ctrl + T):

 • การจัดคำแบบบรรทัดเดียวของกลุ่มภาษาตะวันออกกลางและเอเชียใต้
 • การจัดคำแบบทุกบรรทัดของกลุ่มภาษาตะวันออกกลางและเอเชียใต้

b2

รูป: แสดงการจัดคำของภาษา (Composers)ใช้ได้เมื่อคุณเปิดใช้ตัวเลือกภาษากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสันสกฤต

หมายเหตุ:

ใน Preferences >Type ในการใช้งานคุณสามารถเลือกภาษาแบบสันสกฤตอย่างเดียว และเอเชียตะวันออกได้พร้อมกัน และคุณสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานทั้งสองตัวเลือก หรือเลือกหนึ่งในสอง

การเลือกภาษา

คุณสามารถเลือกตัวเลือกภาษาที่เกี่ยวข้องได้ในเมนูแบบเลื่อนเลือกภาษาของส่วน Character ในหน้าProperties panel ที่แสดงด้านล่าง ตัวเลือกนี้ใช้ในการตรวจสอบอักขระ (hyphenation) และการสะกด

b3


 • 1.2K
 •  
 •  
 •  
 •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14