ซูม 5 เทรนด์ Technology Vision เมื่อ ผู้บริหาร – เทคโนโลยี คือหางเสือสำคัญกำหนดธุรกิจ

  • 293
  •  
  •  
  •  
  •  

technology-vision-2021

การที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง หรือเสริมศักยภาพการดำเนินงานและเติมเต็มโอกาสนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่เพิ่งถูกพูดถึงหลังจากมี COVID-19 แต่เป็นสถานการณ์ที่เรารู้และได้ยินกันมานานแล้ว สอดคล้องกับข้อมูลจาก รายงาน Accenture Technology Vision 2021 ที่ระบุว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนทั่วโลก ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยวิถีใหม่หลังเกิดโรคระบาด

จากเดิมที่องค์กรต้องสามารถรับมือและตอบสนองต่อวิกฤตอย่างทันท่วงที ปัจจุบัน จำเป็นต้องพลิกโฉมสู่อนาคต ด้วยการมีผู้นำที่กล้าหาญและมีวิสัยทัศน์ พร้อมกับใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน ประเด็นนี้ถูกย้ำอย่างชัดเจนจากรายงานฉบับดังกล่าว ในหัวข้อ Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ยิ่งในยุคธุรกิจต้องทรานส์ฟอร์เมชันสู่ดิจิทัล

คุณนิธินันท์ สมบูรณ์วิทย์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย แสดงความเห็นว่า เมื่อองค์กรมีพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแรง จะสามารถปรับใช้และคิดค้นนวัตกรรมได้รวดเร็ว สามารถต่อยอดสร้างรายได้เร็วกว่าองค์กรที่ตามอยู่ถึง 5 เท่า ทำให้เราได้เห็นองค์กรพยายามแข่งขันกันเพื่อปรับตัว ปรับบทบาทใหม่ รวมถึงใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้กำหนดสภาวะความเป็นจริงแบบใหม่ที่พวกเขาต้องเผชิญ โดยว่ากันว่าการมาของ COVID-19 ทำให้เทคโนโลยีถูกย่นระยะเวลาให้มาไวขึ้นภายใน 1-2 ปี จากเดิมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ใน 3-5 ปี

“ยุคของธุรกิจที่ต้องเป็นผู้ตามอย่างรวดเร็วเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีนั้นจบลงแล้ว กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน สะท้อนถึงมุมมองเทคโนโลยีเปลี่ยนไป โดยเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงตัวช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จ”

 

กลับมาโฟกัสที่การสำรวจของ Accenture Technology Vision 2021 โดยมีผู้บริหารจากธุรกิจและองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำมากกว่า 6,200 คน จาก 31 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในประเด็นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานในองค์กร โดยได้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

– 67% ของผู้บริหารไทย และ 63% ของผู้บริหารทั่วโลก เชื่อว่าองค์กรพยายามปรับตัวสู่เทคโนโลยีในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เร็วขึ้น

– 95% ของผู้บริหารไทย และ 99% ของผู้บริหารทั่วโลก มองว่า COVID-19 เป็นบททดสอบวิกฤตขององค์กร ซึ่งพบว่าประเด็นวิกฤตสำคัญ คือ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี, กลยุทธ์, บุคลากร และกระบวนการทำงาน

– 83% ของผู้บริหารไทย และ 92% ของผู้บริหารทั่วโลก ระบุว่าองค์กรของตนเองกำลังสร้างสรรค์และคิดค้น ให้เกิดการปฏิบัติจริง และให้เป็นรูปธรรมภายในปีนี้

– 82% ของผู้บริหารไทย และ 91% ของผู้บริหารทั่วโลก ระบุว่าการทำตลาดในอนาคต องค์กรจะกลายเป็นผู้กำหนดวิถี ว่าควรเป็นอย่างไร

 

นอกจากนี้ รายงาน Accenture Technology Vision 2021 ยังเปิดเผยเทรนด์เทคโนโลยีและ 5 แนวทางหลักที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องรับมือภายในช่วง 3 ปีจากนี้ คือ…

Accenture Technology Vision Trend 2021

1. การกำหนดโครงสร้างทางเทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อสถาปัตยกรรมไอทีแห่งอนาคต

เนื่องจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ธุรกิจต่าง ๆ จึงหันมาแข่งขันกันที่สถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างไอที มีการมองแผนพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยี มีการมองหาเทคโนโลยีที่แตกต่างออกไป

โดย 85% ของผู้บริหารไทย และ 89% ของผู้บริหารทั่วโลก เชื่อว่าขีดความสามารถองค์กรในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้เพิ่มขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและโอกาสตามแต่สถาปัตยกรรมไอทีขององค์กรจะเอื้อ

Accenture Technology Vision Trend 2021

 

2. โลกดิจิทัลคู่ขนานอันชาญฉลาด

ปัจจุบัน องค์กรจำนวนไม่น้อยกำลังสร้างโลกเสมือนหรือโลกคู่ขนาน จากข้อมูลมากมายที่ได้จากโรงงาน ซัพพลายเชน วงจรชีวิตของสินค้า เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้งานกับระบบอัจฉริยะเพื่อสร้างโลกคู่ขนานบนดิจิทัล ช่วยปลดล็อกศักยภาพให้องค์กรดำเนินงานหรือสร้างสิ่งใหม่ รวมถึงการพัฒนาโมเดลและนำ AI มาใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่และเปิดโอกาสสู่นวัตกรรม

โดย 77% ของผู้บริหารไทย และ 65% ของผู้บริหารทั่วโลก ระบุว่า มีความคาดหวังว่าการลงทุนขององค์กรในโลกดิจิทัลอีกใบหรือ AI จะเพิ่มมากขึ้น ในช่วง 3 ปีข้างหน้า หลังจากที่ 33% ของผู้บริหารไทย และ 24% ของผู้บริหารทั่วโลก บอกว่าองค์กได้เริ่มทดลองใช้ AI ในปีที่ผ่านมาแล้ว

ยกตัวอย่าง แบรนด์ระดับโลกอย่าง Unilever ที่มีการสร้างโลกเสมือน เพื่อรับข้อมูลที่ได้จาก Connected Machines ภายในโรงงาน โดยมีเซ็นเซอร์ทำงานจัดเก็บข้อมูลและสถานะการทำงานต่าง ๆ เช่น ค่าความชื้น อุณหภูมิ เป็นต้น จากนั้น AI ก็จะตรวจสอบและตั้งเงื่อนไขควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งพบว่าช่วยสร้างรายได้มากขึ้น และไม่พบปัญหา Downtime (เครื่องจักรในสายการผลิตหยุดทำงาน) อีกเลย

Accenture Technology Vision Trend 2021

 

3. ทุกคนสามารถเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ด้วยการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

เพราะการเปิดกว้างทางธุรกิจ ทำให้องค์กรต้องการรากฐานด้านนวัตกรรม ซึ่งทุกคนสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้เช่นกัน จากความสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับงาน

โดย 88% ผู้บริหารไทย และ 86% ของผู้บริหารทั่วโลก ระบุว่าองค์กรต้องฝึกให้บุคลากรคิดว่าตนเองเป็นนักเทคโนโลยี สามารถใช้และปรับโซลูชันให้เข้ากับการทำงาน ขณะที่ 87% ของผู้บริหารไทย และ 90% ของผู้บริหารทั่วโลก มองว่าไม่ใช่แค่การเข้าถึงเทคโนโลยี แต่องค์กรต้องให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลโดยมีการวางกลยุทธ์ ทั้งด้านความปลอดภัยและธรรมภิบาล เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ทั่วทั้งองค์กร

Accenture Technology Vision Trend 2021

 

4. Anywhere, Everywhere ทำงานจากที่ไหนก็ได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันที่กลายเป็นเทรนด์ว่า ทุกคนสามารถกำหนดสภาวะแวดล้อมในการทำงานได้เอง ผู้บริหารอาจต้องปรับมุมมองการทำงานใหม่ เช่น ระยะเวลาทำงาน รูปแบบการทำงานที่ออฟฟิศยังจำเป็นหรือไม่ เป็นต้น

โดย 80% ของผู้บริหารไทย และ 81% ของผู้บริหารทั่วโลก เชื่อว่าองค์กรชั้นนำจะเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมออกแบบสภาวะแวดล้อมการทำงานเอง

Accenture Technology Vision Trend 2021

 

5. เชื่อมโยงของข้อมูล ระบบ จากส่วนต่าง ๆ ในอีโคซิสเต็มส์ขององค์กร

การใช้ระบบต่าง ๆ จากหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงที่ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงเป็นออนไลน์ ทำให้องค์กรต้องหันมาใส่ใจกับอีโคซิสเต็มส์ภายในองค์กรมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการดำเนินงาน เพิ่มความยืดหยุ่นและปรับตัวให้ดีขึ้น จนนำไปสู่แนวทางใหม่ ๆ ในการทำตลาด

โดย 93% ของผู้บริหารไทย และ 90% ของผู้บริหารทั่วโลก มองว่าองค์กรต้องปรับตัวสู่เทคโนโลยีอย่างเร่งด่วน โดยมีคลาวด์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ชีวิตบนออนไลน์มากขึ้น

Accenture Technology Vision Trend 2021

 

“จากผลสำรวจจะเห็นว่าการปรับตัวขององค์กรในประเทศไทย ก็มีความตื่นตัวเรื่องเทรนด์เทคโนโลยีและแนวทางดิจิทัลไม่น้อยกว่าในต่างประเทศ ซึ่งปัญหาหลักของการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลนั้น องค์กรจำเป็นต้องเข้าใจว่าตอนนี้การทำธุรกิจไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไป เพราะ COVID-19 เข้ามาเปลี่ยนแปลง ทำให้หลาย ๆ องค์กรที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลอยู่แล้ว สามารถดำเนินการต่อไปได้ทันที แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น โดยในอนาคตจะมีอีกหลายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงวิสัยทัศน์ และมีมุมมองต่อการใช้งานเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่การใช้เพื่องานขาย หรือการทำตลาดอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต”


  • 293
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE