[How to] 4 ขั้นตอน รับมือต่อคำร้องเรียนของลูกค้า

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Customer service survey

 

ภาพจาก http://www.trigger-proof.com/

ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องเรียนเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้า หรือบริการ พวกเขาจะคาดหวังเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของผู้ค้า นี่คือบทพิสูจน์ว่าคุณจะทำให้ลูกค้าพอใจได้แค่ไหน

แม้คุณจะทำหน้าที่ ผู้ประกอบการ แต่แน่นอนว่าในขณะเดียวกันคุณก็คือ ผู้บริโภค หรือเป็นลูกค้าด้วยนั่นเอง เมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้น คุณจะตอบสนองอย่างไรต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือ เพราะไม่ว่าคุณจะทำดี หรือแก้ป้ญหาได้ไม่ดีนัก ผู้บริโภคก็จะบอกต่อเรื่องราวของคุณไปยังเพื่อนๆ ของเขาอยู่ดี อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแก้ปัญหาอย่างไร นี่คือ 4 ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา และเรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมา

1. รับทราบปัญหา

เมื่อได้รับการร้องเรียนเข้ามา ถ้าไม่อยากให้ปัญหาบานปลาย คุณก็ควรรีบตอบรับคำร้องเรียนของลูกค้าทันที ถ้าคุณเพิกเฉยต่อลูกค้า ก็อาจทำให้พวกเขาเข้าใจผิดได้ และจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจของคุณแน่นอน

2. กล่าวคำขอโทษ

เมื่อคุณได้รับทราบปัญหาของลูกค้าแล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม คำขอโทษ คือสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ยินมากที่สุด และจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น ทั้งนี้ ก็อย่าลืมตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีการแก้ไขด้วย

3. ลงมือทำ

เมื่อตรวจสอบจนได้ข้อเท็จจริงแล้ว ก็ถึงขั้นตอนของวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งคุณต้องแน่ใจว่า จะแก้ปัญหาได้ตรงจุด ครอบคลุมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า ทั้งนี้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆ การมอบบัตรกำนัล หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ก็ถือเป็นการแสดงความขอโทษได้อีกทางหนึ่ง

4. ติดตามผล

เมื่อคุณได้สัญญาว่าจะแก้ไขในข้อผิดพลาดแล้ว คุณก็ควรทำตามสัญญานั้นด้วย และอย่าลืมติดตามผลกับลูกค้า เพื่อยืนยันว่าวิธีแก้ปัญหาของคุณจะส่งผลดีต่อพวกเขาจริงๆ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมบริการลูกค้าหรือไม่ การรับผิดชอบต่อลูกค้าก็ยังเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ซึ่งคุณต้องมีใจรักในงานบริการ เพราะงานบริการเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมี และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาวอีกด้วย และที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณอยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ

แหล่งที่มา


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •