[How to] 5 เคล็ดลับ วางแผนการธุรกิจสำหรับปี 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

getty_sb10068570b-001_97064797045006_46736-hilight

ไม่ต้องรอจนถึงปี การวางแผนธุรกิจเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่า ไม่ว่าคุณจะทำงานบริษัท หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเอง การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางธุรกิจก็ควรเริ่มทำได้แล้ว เพื่อกำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น การวางแผนระยะยาวเป็นปีๆ นั้นไม่จำเป็นต้องละเอียดยิบ แค่ทำให้ง่ายและชัดเจน ทุกคนในองค์กรเข้าใจและยอมรับนั่นก็เพียงพอแล้ว

ถ้าคิดว่ายากเกินไปที่จะทำคนเดียว ไม่ต้องห่วงคุณสามารถดึงเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ มาทานข้าวร่วมกันสักมื้อ แล้วถามความคิดเห็นพวกเขาก็ได้ นี่คือวิธีการแบบง่ายๆ ที่จะช่วยคุณได้มาก

1. อะไร

ทำลิสต์รายการสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในปี 2015 อธิบายรายละเอียดคร่าวๆ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ แต่ต้องแน่ใจว่าเป้าหมายนั้นสามารถทำได้จริง และวัดผลได้

2. ทำไม

หากคุณไม่มีแรงจูงใจให้ทำในสิ่งที่ควรจะทำ ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้บริหารเรื่องบางเรื่อง มีคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ ลองสละเวลามาเล็กน้อย เพื่อถามตัวเองว่าทำไมต้องทำ มีวัตถุประสงค์อะไร แล้วจดใส่กระดาษว่าถ้าทำแล้วผลสำเร็จจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่ทำจะได้รับผลกระทบอย่างไร

3. ทำอย่างไร

ไม่ใช่คุณเท่านั้นที่จะต้องรู้ว่าทำอย่างไร แต่คุณต้องถ่ายทอดกระบวนการต่างๆ ไปยังทุกคนในองค์กรด้วย โดยบอกถึงอุปสรรคที่อาจจะพบ และวิธีแก้ไข ที่สำคัญอย่าลืม แผนฉุกเฉิน เด็ดขาด

4. ใคร

เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำทุกอย่างคนเดียว แต่การจะมอบหมายหน้าที่ให้ใครสักคนนั้นก็ไม่ใช่เรื่อง่าย คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าในแต่ละขั้นตอน ใครเหมาะสมที่จะรับหน้าที่นั้น แล้วอย่าลืมถามความสมัครใจด้วย

5. เมื่อไร

การกำหนดเวลาจะช่วยให้การตัดสินใจต่างๆ ทำได้เร็วขึ้น การระบุวัน เวลา เป้าหมายของแต่ละงานจะต้องเป็นไปตามลิสต์รายการที่เขียนไว้ในข้างต้น ซึ่งจะทำให้คุณและบุคลากรมีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •