อยากเป็น Data Analytics Consultant ที่ดี ลองทำตามขั้นตอนนี้ดู

  • 95
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Data เป็นคำประจำทศวรรษนี้ และหลาย ๆ องค์กรพยายามที่จะหาทางใช้ Data ให้ได้มีประสิทธิภาพ สำหรับการทำธุรกิจของตัวเอง และได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการที่จะทำ Data-driven Business ขึ้นมา ในการทั้งสร้างทีม ลงทุนในเทคโนโลยี และใช้ Data มาในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตเหนือคู่แข่งได้ และเช่นเดียวกัน ในการทำ Data นี้เอง การมีผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ หรือคนทำ Data ที่เชื่อถือได้ เพื่อทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่า กระบวนการในการทำ Data ได้ถูกต้องนั้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งนี้เองเป็นที่มาของ Data Analytics Consultant ที่ทำหน้าที่ชี้ทางในการพัฒนา Data นั้นเอง

โดย Data Analytics Consultant เป็นคนที่สามารถบอกทิศทางและปรับปรุงกระบวนการทำงานของ Data ขึ้นมาได้ และเอา Data นั้นมาเล่าเรื่อง เพื่อให้สามารถทำให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจใน Data นั้น ๆ แล้วเอาไปตัดสินใจต่อได้ทางธุรกิจนั้นเอง

 

 

หน้าที่ของ Data Analytics Consultant มีตั้งแต่ การวัดผลของกระบวนการทำงานของ Data ทั้งหมด และหาว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและโอกาสทางธุรกิจอยู่ตรงไหน สามารถแนะนำ Data ที่มีความจำเป็นและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ยังต้องสามารถสร้าง Data models แนะนำทีมในการทำงานเกี่ยวกับ Data และทำตัวเป็นสะพานเชื่อมต่อ ระหว่างทีม Data กับ Business ให้ได้ จนถึงการทำ Reports และกระบวนการทางกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Data นั้น ๆ ด้วย

ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถกลายเป็น Data Analytics Consultant  ที่ดีได้ ก็มีขั้นตอนที่จะต้องทำตามดังนี้คือ

 

1. เข้าใจ Data Lifecycle

การทำการวิเคราะห์ Data คือการอยู่กับ Data Lifecycle จากความเข้าใจทางธุรกิจสู่การหา insight ให้ธุรกิจ โดยคนทำ Data Analytics Consultant ต้องเข้าใจเรื่อง ธุรกิจที่ทำตั้งแต่วัตถุประสงค์ที่จะทำ Data มาทำ Data mining, Data cleaning, data exploration, กระบวนการทำ Data Engineer และการทำ Feature Engineer มาทำ Data modeling แปลค่าออกมาให้เป็น Data Vizualisation จนถึงสามารถแปลและวิเคราะห์ผลที่ทำออกมาได้

2. รวบรวมภาพรวมของธุรกิจที่ทำ

การรวบรวมภาพรวมทางธุรกิจ ในมุมมองของการทำ Data คือการที่สามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ และสามารถหาทางแก้ปัญหานั้นได้ด้วยการใช้ Data นั้นเอง และสามารถทำนาย effect ที่จะเกิดขึ้นด้วย เมื่อคุณเข้าใจธุรกิจได้ดี ก็จะสามารถตั้งคำถามในการทำงาน Data กับคนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ดีด้วย ซึ่งการเข้าใจธุรกิจมาเชื่อมกับการทำ Data นี้คือทักษะที่สำคัญอย่างมากในการเป็น Data Analytics Consultant

3. สร้างเครื่องมือ Data Analytics Consultant ของตัวเอง

การที่จะเป็น Data Analytics Consultant ได้ ต้องมีทักษะพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น SQL, Python, Tableau และอื่น ๆนอกจากนี้ยังต้องการความมั่นใจในงานตัวเอง และการเล่าเรื่องที่ดีที่จะทำให้สามารถนำเสนอ Data ที่ทำออกมาได้ ในการทำงานไม่ใช่แค่ต้องทำ KPI ต่าง ๆ แต่อาจจะต้องลงลึกถึงการกำหนดงบประมาณบริษัท บัญชี ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย การสร้างเครื่องมือไว้ในการทำงานตัวเองจึงมีความจำเป็นที่จะทำให้งานที่ได้รับมาเกิดประสิทธิภาพสูงและง่ายลงอีกด้วย

4. Storytelling ให้เป็น

การทำ Data นั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเลขในการนำเสนอผลงาน แต่เป็นการเล่าเรื่อง เพราะผู้บริหารทั้งหลายนั้นมีเวลาไม่มากพอ และต้องการอะไรที่สามารถทำความเข้าใจได้ทันที หรือสามารถมองเห็นภาพทันที ดังนั้นคนที่เป็น Data Analytics Consultant ต้องสามารถที่จะเอาตัวเลข กราฟ หรือผลจากการทำการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเล่าเรื่องเพื่อทำให้เกิดความน่าสนใจในการสรุปผลการทำงานได้ขึ้นมา

5. เรียนรู้อยู่ตลอด

การทำ Data Analytics Consultant  ไม่ใช่งานที่เป็นแล้ว จะหยุดเรียนรู้เลย แต่เป็นงานที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะในทุก ๆ วันนี้กระบวนการทำงานในด้าน Data มีกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทำงานอย่างมากมาย การเรียนรู้อยู่ทุกวันทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน ต่อยอดการทำงาน และมีกรณีศึกษาไว้เป็นตัวอย่างมากมายเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในอนาคตได้


  • 95
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ