อยากให้คอนเทนต์ปัง ต้องทำให้เหมาะกับคนแต่ละ Gen

  • 547
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-478438600-700

อย่างที่ทราบกันว่า คอนเทนต์เดียว ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกคน แบรนด์หรือนักการตลาดจึงต้องรังสรรค์คอนเทนต์ให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่ม HubSpot จึงได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคกว่า 3,000 คน เพื่อหาคอนเทนต์แบบไหนที่พวกเขาชอบ

preferences-hubspot-150118

ผลสำรวจระบุว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอ แต่เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ สำหรับกลุ่มที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ยังมองว่าอีเมลเป็นช่องทางสำคัญที่พวกเขาจะรับจากแบรนด์ และในกลุ่มวัยรุ่น 18-24 ปี เลือกโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ แม้กลุ่ม Baby Boomers จะมองว่าอีเมลเป็นช่องทางในการเปิดรับสื่อที่สำคัญ แต่เมื่อถามว่าพวกเขาจำคอนเทนต์ของแบรนด์ได้จากที่ไหน คำตอบคือ วิดีโอ (รวมถึง Gen อื่นๆ ด้วย) สำหรับแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ อีเมลและวิดีโอ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญเลยก็ว่าได้

ในอนาคต “วิดีโอ” ยังเป็นคอนเทนต์ที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะเห็นจากแบรนด์เพิ่มขึ้น

future-hubspot-150118

Source

 


  • 547
  •  
  •  
  •  
  •